Исторически речник
насѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насѣꙗтнасѣѭ, насѣѫ, насѣѧ, насѣюнасѣш, насѣеш, насѣашнасѣтъ, насѣетъ, насѣатъ, насѣть, насѣеть, насѣать, насѣт, насѣет, насѣатнасѣмъ, насѣемъ, насѣамъ, насѣмь, насѣемь, насѣамь, насѣм, насѣем, насѣам, насѣмо, насѣемо, насѣамонасѣте, насѣете, насѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насѣѭтъ, насѣѫтъ, насѣѧтъ, насѣютъ, насѣѭть, насѣѫть, насѣѧть, насѣють, насѣѭт, насѣѫт, насѣѧт, насѣютнасѣвѣ, насѣевѣ, насѣавѣнасѣта, насѣета, насѣатанасѣте, насѣете, насѣатенасѣнасѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насѣмъ, насѣмь, насѣмнасѣтенасѣвѣнасѣтанасѣꙗхъ, насѣѣхъ, насѣахъ, насѣхъ, насѣꙗхь, насѣѣхь, насѣахь, насѣхь, насѣꙗх, насѣѣх, насѣах, насѣх, насѣѧхъ, насѣѧхь, насѣѧхнасѣꙗ, насѣѣ, насѣа, насѣ, насѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насѣꙗ, насѣѣ, насѣа, насѣ, насѣѧнасѣꙗхомъ, насѣѣхомъ, насѣахомъ, насѣхомъ, насѣꙗхомь, насѣѣхомь, насѣахомь, насѣхомь, насѣꙗхом, насѣѣхом, насѣахом, насѣхом, насѣꙗхмꙑ, насѣѣхмꙑ, насѣахмꙑ, насѣхмꙑ, насѣѧхомъ, насѣѧхомьнасѣꙗсте, насѣѣсте, насѣасте, насѣсте, насѣѧстенасѣꙗшѧ, насѣѣшѧ, насѣашѧ, насѣшѧ, насѣꙗшѫ, насѣѣшѫ, насѣашѫ, насѣшѫ, насѣꙗша, насѣѣша, насѣаша, насѣша, насѣꙗше, насѣѣше, насѣаше, насѣше, насѣꙗхѫ, насѣѣхѫ, насѣахѫ, насѣхѫ, насѣѧшанасѣꙗховѣ, насѣѣховѣ, насѣаховѣ, насѣховѣ, насѣѧховѣнасѣꙗста, насѣѣста, насѣаста, насѣста, насѣѧсте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насѣꙗсте, насѣѣсте, насѣасте, насѣсте, насѣѧстанасѣꙗахъ, насѣꙗхъ, насѣахъ, насѣꙗахь, насѣꙗхь, насѣахь, насѣꙗах, насѣꙗх, насѣах, насѣѧхъ, насѣѧхь, насѣѧхнасѣꙗаше, насѣꙗше, насѣаше, насѣѧшенасѣꙗаше, насѣꙗше, насѣаше, насѣѧшенасѣꙗахомъ, насѣꙗхомъ, насѣахомъ, насѣꙗахомь, насѣꙗхомь, насѣахомь, насѣꙗахом, насѣꙗхом, насѣахом, насѣѧхомъ, насѣѧхомь, насѣѧхомнасѣꙗашете, насѣꙗшете, насѣашете, насѣꙗасте, насѣꙗсте, насѣасте, насѣѧшете, насѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насѣꙗахѫ, насѣꙗхѫ, насѣахѫ, насѣꙗахѹ, насѣꙗхѹ, насѣахѹ, насѣѧхѹнасѣꙗаховѣ, насѣꙗховѣ, насѣаховѣ, насѣѧховѣнасѣꙗашета, насѣꙗшета, насѣашета, насѣꙗаста, насѣꙗста, насѣаста, насѣѧшета, насѣѧстанасѣꙗашете, насѣꙗшете, насѣашете, насѣꙗасте, насѣꙗсте, насѣасте, насѣѧшете, насѣѧсте
насѣꙗт св насѣт -насѣѭ -насѣш Посея, засея, насея  насѣшѩ села  насадшѩ віноградꙑ СП 106.37 въкопахомъ н҄вꙑ.  насѣахомъ сланѹтъка С 41.24 Изч СП С Гр σπείρω Нвб насея ОА НГер ЕтМл АР БТР НТ Дюв НТ ВА ДА