Исторически речник
насѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насѣватнасѣваѭ, насѣваѫ, насѣваѧ, насѣваюнасѣваш, насѣваеш, насѣваашнасѣватъ, насѣваетъ, насѣваатъ, насѣвать, насѣваеть, насѣваать, насѣват, насѣвает, насѣваатнасѣвамъ, насѣваемъ, насѣваамъ, насѣвамь, насѣваемь, насѣваамь, насѣвам, насѣваем, насѣваам, насѣвамо, насѣваемо, насѣваамонасѣвате, насѣваете, насѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насѣваѭтъ, насѣваѫтъ, насѣваѧтъ, насѣваютъ, насѣваѭть, насѣваѫть, насѣваѧть, насѣвають, насѣваѭт, насѣваѫт, насѣваѧт, насѣваютнасѣвавѣ, насѣваевѣ, насѣваавѣнасѣвата, насѣваета, насѣваатанасѣвате, насѣваете, насѣваатенасѣванасѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насѣвамъ, насѣвамь, насѣвамнасѣватенасѣвавѣнасѣватанасѣвахъ, насѣвахь, насѣвахнасѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насѣванасѣвахомъ, насѣвахомь, насѣвахом, насѣвахмꙑнасѣвастенасѣвашѧ, насѣвашѫ, насѣваша, насѣваше, насѣвахѫнасѣваховѣнасѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насѣвастенасѣваахъ, насѣвахъ, насѣваахь, насѣвахь, насѣваах, насѣвахнасѣвааше, насѣвашенасѣвааше, насѣвашенасѣваахомъ, насѣвахомъ, насѣваахомь, насѣвахомь, насѣваахом, насѣвахомнасѣваашете, насѣвашете, насѣваасте, насѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насѣваахѫ, насѣвахѫ, насѣваахѹ, насѣвахѹнасѣвааховѣ, насѣваховѣнасѣваашета, насѣвашета, насѣвааста, насѣвастанасѣваашете, насѣвашете, насѣваасте, насѣвасте
насѣват -насѣваѭ -насѣваш несв Всявам в съзнанието на някого, внушавам ꙁвол҄еньꙗ бо мѫжа н вдѣт могꙑ дꙗволъ. насѣваатъ мѹ отъааньꙗ помꙑслꙑ С 523.17 Изч С Гр ὑποσπείρω Нвб насявам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА