Исторически речник
насꙑщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
насꙑщен, насꙑщеньнасꙑщенꙗ, насꙑщена, насꙑщеньꙗнасꙑщеню, насꙑщенѹ, насꙑщеньюнасꙑщенмь, насꙑщеньмь, насꙑщенмъ, насꙑщеньмъ, насꙑщенмь, насꙑщенмънасꙑщен, насꙑщень, насꙑщеннасꙑщенꙗ, насꙑщена, насꙑщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
насꙑщен, насꙑщень, насꙑщененасꙑщенмъ, насꙑщеньмъ, насꙑщенмь, насꙑщеньмь, насꙑщенмъ, насꙑщенмь, насꙑщеномъ, насꙑщенамънасꙑщен, насꙑщень, насꙑщен, насꙑщенмнасꙑщенхъ, насꙑщеньхъ, насꙑщенхь, насꙑщеньхь, насꙑщенхъ, насꙑщенхьнасꙑщен, насꙑщеньнасꙑщеню, насꙑщенѹ, насꙑщенью
NnDu
насꙑщенма, насꙑщеньма, насꙑщенма, насꙑщенма
насꙑщень -ꙗ ср Удоволетворение, насищане вуꙁанꙿтст же  арменст от(р)оц. ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ С 278.27 дѣт ... на ѧꙁꙑцѣ богатьство ꙁнесошꙙ.  словесемь веселомъ. велм вьсѣхъ на насꙑштен съꙁъвашꙙ С 327.7 Изч С Гр ἀπόλαυσις κόρος насꙑштен Нвб Вж. при насꙑщань