Исторически речник
настѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
настѫптнастѫплѭ, настѫплѧ, настѫпѧ, настѫпьѭ, настѹплѭ, настѹплюнастѫпш, настѹпшнастѫптъ, настѹптъ, настѫпть, настѹпть, настѫпт, настѹптнастѫпмъ, настѹпмъ, настѫпмь, настѹпмь, настѫпм, настѹпм, настѫпмо, настѹпмонастѫпте, настѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
настѫпѧтъ, настѹпѧтъ, настѫпѧть, настѹпѧть, настѫпѧт, настѹпѧтнастѫпвѣ, настѹпвѣнастѫпта, настѹптанастѫпте, настѹптенастѫп, настѹпнастѫп, настѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
настѫпмъ, настѹпмъ, настѫпмь, настѹпмь, настѫпм, настѹпмнастѫпте, настѹптенастѫпвѣ, настѹпвѣнастѫпта, настѹптанастѫпхъ, настѹпхъ, настѫпхь, настѹпхь, настѫпх, настѹпхнастѫп, настѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
настѫп, настѹпнастѫпхомъ, настѹпхомъ, настѫпхомь, настѹпхомь, настѫпхом, настѹпхом, настѫпхмꙑ, настѹпхмꙑнастѫпсте, настѹпстенастѫпшѧ, настѹпшѧ, настѫпшѫ, настѫпша, настѹпша, настѫпше, настѹпше, настѫпхѫнастѫпховѣ, настѹпховѣнастѫпста, настѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
настѫпсте, настѹпстенастѹплѧхъ, настѹпѧхъ, настѹплѧхь, настѹпѧхь, настѹплѧх, настѹпѧхнастѹплѧше, настѹпѧшенастѹплѧше, настѹпѧшенастѹплѧхомъ, настѹпѧхомъ, настѹплѧхомь, настѹпѧхомь, настѹплѧхом, настѹпѧхомнастѹплѧсте, настѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
настѹплѧхѹ, настѹпѧхѹнастѹплѧховѣ, настѹпѧховѣнастѹплѧста, настѹпѧстанастѹплѧсте, настѹпѧсте
настѫпт -настѫплѭ -настѫпш св Стъпя върху нещо, настъпя на аспідѫ і васільскаа настѫпіші СП 90.13 настѫпт на ꙁмѩ  скоръфѩ. ꙇ на вꙿсѭ слѫ вражѭ СЕ 51b 19 Изч СП СЕ Гр ἐπιβαίνω πατέω Нвб настъпя ОА НГер ВА ЕтМл АК НТ ДА Дюв