Исторически речник
настоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
настоꙗтнастоѭ, настоѧ, настоѫ, настоюнастошнастотъ, настоть, настотнастомъ, настомь, настом, настомонастоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
настоѧтъ, настоѧть, настоѧтнастовѣнастотанастотенастонасто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
настомъ, настомь, настомнастотенастовѣнастотанастоꙗхъ, настоꙗхь, настоꙗхнастоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
настоꙗнастоꙗхомъ, настоꙗхомь, настоꙗхом, настоꙗхмꙑнастоꙗстенастоꙗшѧ, настоꙗшѫ, настоꙗша, настоꙗше, настоꙗхѫнастоꙗховѣнастоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
настоꙗстенастоꙗахъ, настоѣахъ, настоꙗхъ, настоѣхъ, настоахъ, настоѧхъ, настоꙗахь, настоѣахь, настоꙗхь, настоѣхь, настоахь, настоѧь, настоꙗах, настоѣах, настоꙗх, настоѣх, настоах, настоѧхнастоꙗаше, настоѣаше, настоꙗше, настоѣше, настоаше, настоѧшенастоꙗаше, настоѣаше, настоꙗше, настоѣше, настоаше, настоѧшенастоꙗахомъ, настоѣахомъ, настоꙗхомъ, настоѣхомъ, настоахомъ, настоѧхомъ, настоꙗахомь, настоѣахомь, настоꙗхомь, настоѣхомь, настоахомь, настоѧхомь, настоꙗахом, настоѣахом, настоꙗхом, настоѣхом, настоахом, настоѧхомнастоꙗашете, настоѣашете, настоꙗшете, настоѣшете, настоашете, настоꙗасте, настоѣасте, настоꙗсте, настоѣсте, настоасте, настоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
настоꙗахѫ, настоѣахѫ, настоꙗхѫ, настоѣхѫ, настоахѫ, настоѧхѫнастоꙗаховѣ, настоѣаховѣ, настоꙗховѣ, настоѣховѣ, настоаховѣ, настоѧховѣнастоꙗашета, настоѣашета, настоꙗшета, настоѣшета, настоашета, настоꙗаста, настоѣаста, настоꙗста, настоѣста, настоаста, настоѧстанастоꙗашете, настоѣашете, настоꙗшете, настоѣшете, настоашете, настоꙗасте, настоѣасте, настоꙗсте, настоѣсте, настоасте, настоѧсте
настоꙗт -настоѭ -настош несв 1. За време, събитие и под. — настъпвам, наставам, извършвам се в момента егда же соꙁърѣатъ плодъ. абе посълетъ сръпъ. ѣко настотъ жѧтва М Мк 4.29 З 2. Прич. сег. деят. като прил. настоѩ a) παρών Настоящ, който е свързан с днешния, сегашния момент нбснꙑ ... хлѣбе. ꙇстнънаа пще ... настоѩщее наше жте СЕ 16b 14 ꙇ отъ сего мѧ настоѩщааго. ꙇмⷬ҇ѧ. ꙇꙁбав СЕ 37а 17 раꙁѹмѣ же крѣпъко. отъ настоѩщааго дꙿне СЕ 89b 21 b) ἐπιούσιος Насъщен, който е нужен в настоящия момент хлѣбъ нашь настоѩшт ... даждь намъ днесь З Мт 6.11 3. Прич. сег. деят. като същ. настоѩщаꙗ ср мн τά παρόντα Земният живот настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 19 настоѩщꙗ жꙁнь ἡ παρούση ζωή Този свят, земният живот по срѣдѣ настоѩшті жіꙁні. ꙇ грѧдѫшті. сѫді вѣънъ сѣдѧ К 13b 37—38 Срв. С451.11—12 Изч М З СЕ К С Гр παρίσταμαι Нвб Срв настоящ прил