Исторически речник
настоꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
настоꙗн, настоꙗньнастоꙗнꙗ, настоꙗна, настоꙗньꙗнастоꙗню, настоꙗнѹ, настоꙗньюнастоꙗнмь, настоꙗньмь, настоꙗнмъ, настоꙗньмъ, настоꙗнмь, настоꙗнмънастоꙗн, настоꙗнь, настоꙗннастоꙗнꙗ, настоꙗна, настоꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
настоꙗн, настоꙗнь, настоꙗненастоꙗнмъ, настоꙗньмъ, настоꙗнмь, настоꙗньмь, настоꙗнмъ, настоꙗнмь, настоꙗномъ, настоꙗнамънастоꙗн, настоꙗнь, настоꙗн, настоꙗнмнастоꙗнхъ, настоꙗньхъ, настоꙗнхь, настоꙗньхь, настоꙗнхъ, настоꙗнхьнастоꙗн, настоꙗньнастоꙗню, настоꙗнѹ, настоꙗнью
NnDu
настоꙗнма, настоꙗньма, настоꙗнма, настоꙗнма
настоꙗнь -ꙗ ср Усърдно изпълнение; придържане към норми, догми и под покѹшаѧ сꙙ ослабт отъ настоꙗнꙗ благъѩ вѣрꙑ С 86.28 Изч С Гр τόνος настоꙗн Нвб Срв настояване НГер Дюв АР ВА