Исторически речник
наслѣдьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наслѣдьствоватнаслѣдьствѹѭ, наслѣдьствѹѫ, наслѣдьствѹѧ, наслѣдьствѹюнаслѣдьствѹш, наслѣдьствѹеш, наслѣдьствѹѹшнаслѣдьствѹтъ, наслѣдьствѹетъ, наслѣдьствѹѹтъ, наслѣдьствѹть, наслѣдьствѹеть, наслѣдьствѹѹть, наслѣдьствѹт, наслѣдьствѹет, наслѣдьствѹѹтнаслѣдьствѹмъ, наслѣдьствѹемъ, наслѣдьствѹѹмъ, наслѣдьствѹмь, наслѣдьствѹемь, наслѣдьствѹѹмь, наслѣдьствѹм, наслѣдьствѹем, наслѣдьствѹѹм, наслѣдьствѹмо, наслѣдьствѹемо, наслѣдьствѹѹмонаслѣдьствѹте, наслѣдьствѹете, наслѣдьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наслѣдьствѹѭтъ, наслѣдьствѹѫтъ, наслѣдьствѹѧтъ, наслѣдьствѹютъ, наслѣдьствѹѭть, наслѣдьствѹѫть, наслѣдьствѹѧть, наслѣдьствѹють, наслѣдьствѹѭт, наслѣдьствѹѫт, наслѣдьствѹѧт, наслѣдьствѹютнаслѣдьствѹвѣ, наслѣдьствѹевѣ, наслѣдьствѹѹвѣнаслѣдьствѹта, наслѣдьствѹета, наслѣдьствѹѹтанаслѣдьствѹте, наслѣдьствѹете, наслѣдьствѹѹтенаслѣдьствѹнаслѣдьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наслѣдьствѹмъ, наслѣдьствѹмь, наслѣдьствѹмнаслѣдьствѹтенаслѣдьствѹвѣнаслѣдьствѹтанаслѣдьствовахъ, наслѣдьствовахь, наслѣдьствовахнаслѣдьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наслѣдьствованаслѣдьствовахомъ, наслѣдьствовахомь, наслѣдьствовахом, наслѣдьствовахомꙑнаслѣдьствовастенаслѣдьствовашѧ, наслѣдьствовашѫ, наслѣдьствоваша, наслѣдьствоваше, наслѣдьствовахѫнаслѣдьствоваховѣнаслѣдьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наслѣдьствовастенаслѣдьствоваахъ, наслѣдьствовахъ, наслѣдьствоваахь, наслѣдьствовахь, наслѣдьствоваах, наслѣдьствовахнаслѣдьствовааше, наслѣдьствовашенаслѣдьствовааше, наслѣдьствовашенаслѣдьствоваахомъ, наслѣдьствовахомъ, наслѣдьствоваахомь, наслѣдьствовахомь, наслѣдьствоваахом, наслѣдьствовахомнаслѣдьствоваашете, наслѣдьствовашете, наслѣдьствоваасте, наслѣдьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наслѣдьствоваахѫ, наслѣдьствовахѫ, наслѣдьствоваахѹ, наслѣдьствовахѹнаслѣдьствовааховѣ, наслѣдьствоваховѣнаслѣдьствоваашета, наслѣдьствовашета, наслѣдьствовааста, наслѣдьствовастанаслѣдьствоваашете, наслѣдьствовашете, наслѣдьствоваасте, наслѣдьствовасте
наслѣдьствоват -наслѣдьствѹѭ -наслѣдьствѹш св несв Наследя, придобия, получа в наследство то сътворь жвотъ вѣънꙑ наслѣдъствѹѭ М Лк 10.25 СК. Срв.Мк 10.17 М;Лк 18.18 М СК не любодѣі бо ні клеветьніці нꙇ обідьлів цсрствіе бжіе наслѣдъствѹѭтъ К 2а 37 въ конць о насладъствѹѭщ (погр. вм. наслѣдъствѹѭщ, Север., с. 4, бел. под линия) псалмъ дадовъ СП 5.1 Изч М СК СП К Гр κληρονομέω наслѣдъствоват насладъствоват Нвб наследствувам книж остар ВА