Исторически речник
наскакат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наскакатнаскаѫ, наскаѧ, наскаѹнаскаешнаскаетъ, наскаеть, наскаетнаскаемъ, наскаемь, наскаем, наскаемонаскаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наскаѫтъ, наскаѹтъ, наскаѫть, наскаѹть, наскаѫт, наскаѹтнаскаевѣнаскаетанаскаетенасканаска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наскамъ, наскаѣмъ, наскаамъ, наскамь, наскаѣмь, наскаамь, наскам, наскаѣм, наскаамнаскате, наскаѣте, наскаатенаскавѣ, наскаѣвѣ, наскаавѣнаската, наскаѣта, наскаатанаскакахъ, наскакахь, наскакахнаскака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наскаканаскакахомъ, наскакахомь, наскакахом, наскакахмꙑнаскакастенаскакашѧ, наскакашѫ, наскакаша, наскакаше, наскакахѫнаскакаховѣнаскакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наскакастенаскакаахъ, наскакахъ, наскакаахь, наскакахь, наскакаах, наскакахнаскакааше, наскакашенаскакааше, наскакашенаскакаахомъ, наскакахомъ, наскакаахомь, наскакахомь, наскакаахом, наскакахомнаскакаашете, наскакашете, наскакаасте, наскакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наскакаахѫ, наскакахѫ, наскакаахѹ, наскакахѹнаскакааховѣ, наскакаховѣнаскакаашета, наскакашета, наскакааста, наскакастанаскакаашете, наскакашете, наскакаасте, наскакасте
наскакат -наскаѫ -наскаеш св Нахвърля се алчно върху нещо, проявя алчност да матъ ѹбо  око ѹставъ  мѣрѫ. да не беꙁ ѹма наскаетъ на вьсе же вдтъ С 497.15 Изч С Гр ἐπιπηδάω Нвб наскачам ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА