Исторически речник
населт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
населтнаселѭ, населѧ, населюнаселшнаселтъ, населть, населтнаселмъ, населмь, населм, населмонаселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
населѧтъ, населѧть, населѧтнаселвѣнаселтанаселтенаселнасел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
населмъ, населмь, населмнаселтенаселвѣнаселтанаселхъ, населхь, населхнасел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
населнаселхомъ, населхомь, населхом, населхмꙑнаселстенаселшѧ, населшѫ, населша, населше, населхѫнаселховѣнаселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
населстенаселꙗахъ, населѣахъ, населаахъ, населѣхъ, населꙗхъ, населѧахъ, населѧхъ, населꙗахь, населѣахь, населаахь, населѣхь, населꙗхь, населѧахь, населѧхь, населꙗах, населѣах, населаах, населѣх, населꙗх, населѧах, населѧхнаселꙗаше, населѣаше, населааше, населѣше, населꙗше, населѧаше, населѧшенаселꙗаше, населѣаше, населааше, населѣше, населꙗше, населѧаше, населѧшенаселꙗахомъ, населѣахомъ, населаахомъ, населѣхомъ, населꙗхомъ, населѧахомъ, населѧхомъ, населꙗахомь, населѣахомь, населаахомь, населѣхомь, населꙗхомь, населѧахомь, населѧхомь, населꙗахом, населѣахом, населаахом, населѣхом, населꙗхом, населѧахом, населѧхомнаселꙗашете, населѣашете, населаашете, населѣшете, населꙗшете, населꙗасте, населѣасте, населаасте, населѣсте, населꙗсте, населѧасте, населѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
населꙗахѫ, населѣахѫ, населаахѫ, населѣхѫ, населꙗхѫ, населꙗахѹ, населѣахѹ, населаахѹ, населѣхѹ, населꙗхѹ, населѧахѹ, населѧхѹнаселꙗаховѣ, населѣаховѣ, населааховѣ, населѣховѣ, населꙗховѣ, населѧаховѣ, населѧховѣнаселꙗашета, населѣашета, населаашета, населѣшета, населꙗшета, населꙗаста, населѣаста, населааста, населѣста, населꙗста, населѧаста, населѧстанаселꙗашете, населѣашете, населаашете, населѣшете, населꙗшете, населꙗасте, населѣасте, населаасте, населѣсте, населꙗсте, населѧасте, населѧсте
населт -населѭ -населш св Населя, заселя ѹпъваі на гѣ ї твор благостъ їнѭ.  насел ꙁемⷧѭ ї ѹспасеш сѩ въ богатьствѣ еѩ СП 36.3 дава пѣніѣ хвалънаѣ въ дьні пръвꙑѩ соботѣ егда населі сѩ ꙁемⷧѣ СП 122b 5 населт сѧ Изч СП Гр κατασκηνόω κατοικέω Нвб населя ОА НГер ВА Дюв АР БТР ЕтМл АК НТ ДА населям АР ЕтМл НГер населвам АР ЕтМл населявам ЕтМл АК