Исторически речник
насадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насадтнасаждѫ, насаждѹнасадшнасадтъ, насадть, насадтнасадмъ, насадмь, насадм, насадмонасадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насадѧтъ, насадѧть, насадѧтнасадвѣнасадтанасадтенасаднасад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насадмъ, насадмь, насадмнасадтенасадвѣнасадтанасадхъ, насадхь, насадхнасад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насаднасадхомъ, насадхомь, насадхом, насадхмꙑнасадстенасадшѧ, насадшѫ, насадша, насадше, насадхѫнасадховѣнасадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насадстенасаждаахъ, насаждахъ, насажахъ, насаждаахь, насаждахь, насажахь, насаждаах, насаждах, насажахнасаждааше, насаждаше, насажашенасаждааше, насаждаше, насажашенасаждаахомъ, насаждахомъ, насажахомъ, насаждаахомь, насаждахомь, насажахомь, насаждаахом, насаждахом, насажахомнасаждаашете, насаждашете, насажашете, насаждаасте, насаждасте, насажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насаждаахѫ, насаждахѫ, насажахѫ, насаждаахѹ, насаждахѹ, насажахѹнасаждааховѣ, насаждаховѣ, насажаховѣнасаждаашета, насаждашета, насажашета, насаждааста, насаждаста, насажастанасаждаашете, насаждашете, насажашете, насаждаасте, насаждасте, насажасте
насадт -насаждѫ -насадш св Насадя, засадя, посадя лкъ бѣ домовтъ ꙇже насад вноградъ. с оплотомъ ꙇ оград М Мт 21.33, ЗI, А, СК. Срв. Лк 20.9 М, З;Мк 12.1 М З  насѣшѩ села  насадішѩ віноградꙑ СП 106.37 віноградъ іꙁ егѹпьта прѣнесе. вꙑгъна ѩꙁꙑкꙑ  насаді СП 79.9 кедрꙑ ліванъскꙑѩже ес насадлъ СП 103.16 всѣкъ садъ егоже насад оць мо небскꙑ ꙇскорентъ сѧ З Мт 15.13 ї съвръші іже насаді десніца твоѣ СП 79.16 Срв. СЕ11b 10, СЕ100а 4, ССIb 10—11, С134.27 Образно. рѫка твоѣ ѩꙁꙑкꙑ потрѣб.  насаділъ ѩ есі СП 43.3 праведьнікъ ... насаждені в домѹ гні СП 91.14 (п)равед ... насаждене (погр. вм. насажден Мирчев, Кодов, с. 242) въ домо(у) Е 23а 18 Изч М З А СК Е СП СС СЕ С Гр φυτεύω καταφυτεύω насадіт Нвб насадя ОА ВА ДА НГер Дюв ЕтМл НТ НТ АР БТР ЕтМл ЕтМл ЕтМл