Исторически речник
нарѫгат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нарѫгат сѧнарѫгаѭ, нарѫгаѫ, нарѫгаѧ, нарѫгаюнарѫгаш, нарѫгаеш, нарѫгаашнарѫгатъ, нарѫгаетъ, нарѫгаатъ, нарѫгать, нарѫгаеть, нарѫгаать, нарѫгат, нарѫгает, нарѫгаатнарѫгамъ, нарѫгаемъ, нарѫгаамъ, нарѫгамь, нарѫгаемь, нарѫгаамь, нарѫгам, нарѫгаем, нарѫгаам, нарѫгамо, нарѫгаемо, нарѫгаамонарѫгате, нарѫгаете, нарѫгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нарѫгаѭтъ, нарѫгаѫтъ, нарѫгаѧтъ, нарѫгаютъ, нарѫгаѭть, нарѫгаѫть, нарѫгаѧть, нарѫгають, нарѫгаѭт, нарѫгаѫт, нарѫгаѧт, нарѫгаютнарѫгавѣ, нарѫгаевѣ, нарѫгаавѣнарѫгата, нарѫгаета, нарѫгаатанарѫгате, нарѫгаете, нарѫгаатенарѫганарѫга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нарѫгамъ, нарѫгамь, нарѫгамнарѫгатенарѫгавѣнарѫгатанарѫгахъ, нарѫгахь, нарѫгахнарѫга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нарѫганарѫгахомъ, нарѫгахомь, нарѫгахом, нарѫгахмꙑнарѫгастенарѫгашѧ, нарѫгашѫ, нарѫгаша, нарѫгаше, нарѫгахѫнарѫгаховѣнарѫгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нарѫгастенарѫгаахъ, нарѫгахъ, нарѫгаахь, нарѫгахь, нарѫгаах, нарѫгахнарѫгааше, нарѫгашенарѫгааше, нарѫгашенарѫгаахомъ, нарѫгахомъ, нарѫгаахомь, нарѫгахомь, нарѫгаахом, нарѫгахомнарѫгаашете, нарѫгашете, нарѫгаасте, нарѫгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нарѫгаахѫ, нарѫгахѫ, нарѫгаахѹ, нарѫгахѹнарѫгааховѣ, нарѫгаховѣнарѫгаашета, нарѫгашета, нарѫгааста, нарѫгастанарѫгаашете, нарѫгашете, нарѫгаасте, нарѫгасте
нарѫгат сѧ -нарѫгаѭ сѧ -нарѫгаш сѧ несв 1. Наругавам, хуля, охулвам препостъ же  про. же бѣахѫ отъ аревꙑ ꙁълꙑѧ вѣрꙑ ... нарѫгавъше сꙙ мѹ  ѹсмꙗвъше сꙙ словесемъ го. шбаахѫ  хръꙁанꙑ С 192.17 2. Подигравам се, надсмивам се над някого глаголаахѫ ц нарѫгаѭште сꙙ тетъка ботъ сꙙ да не отърьвена бѫдетъ С 133.11 алеѯанꙿдръ же вьсхотѣ порѫгат сꙙ мѹ.  рее нарѫгаѧ сꙙ. а сѧ ѫꙁꙑ ьсо рад сѫтъ на тебѣ С 130.10—11 Изч С Гр λοιδορέω χλευάζω εἰρωνείᾳ Нвб наругая ОА АР БТР ЕтМл НГер