Исторически речник
нароьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нароьнъ, нароьньнароьнанароьнѹнароьнъ, нароьньнароьнанароьномь, нароьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нароьнѣнароьне, нароьнꙑнароьннароьнъ, нароьньнароьномъ, нароьномьнароьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нароьнꙑнароьнѣхъ, нароьнѣхьнароьнанароьнѹнароьноманароьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нароьнанароьнѹнароьнонароьнанароьномь, нароьномънароьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нароьнанароьнъ, нароьньнароьномъ, нароьномьнароьнанароьнꙑнароьнѣхъ, нароьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нароьнѣнароьнѹнароьноманароьнанароьнꙑ, нароьнѫнароьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нароьнѫ, нароьнѹнароьноѭ, нароьноѫ, нароьноѧ, нароьноюнароьнѣнароьнꙑнароьнъ, нароьньнароьнамъ, нароьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нароьнꙑнароьнамнароьнахъ, нароьнахьнароьнѣнароьнѹнароьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нароьнꙑ, нароьнꙑ, нароьнонароьнаго, нароьнаего, нароьнааго, нароьнаго, нароьного, нароьнога, нароьнгонароьнѹмѹ, нароьнѹемѹ, нароьнѹѹмѹ, нароьнѹмѹ, нароьноомѹ, нароьномѹ, нароьноѹмѹ, нароьнмѹнароьнꙑ, нароьнꙑ, нароьнонароьнаго, нароьнаего, нароьнааго, нароьнаго, нароьного, нароьнога, нароьнгонароьнꙑмь, нароьнꙑмь, нароьнꙑмъ, нароьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нароьнѣмь, нароьнѣемь, нароьнѣѣмь, нароьнѣамь, нароьнѣмь, нароьнѣмъ, нароьнѣемъ, нароьнѣѣмъ, нароьнѣамъ, нароьнѣмъ, нароьномь, нароьномънароьнꙑ, нароьнꙑ, нароьнонароьннароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхь, нароьнѣхъ, нароьнѣхьнароьнꙑмъ, нароьнꙑмъ, нароьнꙑмь, нароьнꙑмь, нароьнѣмъ, нароьнѣмьнароьнꙑѧ, нароьнꙑꙗ, нароьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нароьнꙑм, нароьнꙑмнароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхьнароьнаꙗ, нароьнаа, нароьнаѣнароьнѹю, нароьноюнароьнꙑма, нароьнꙑманароьно, нароьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нароьнаго, нароьнаего, нароьнааго, нароьнаго, нароьного, нароьнога, нароьнгонароьнѹмѹ, нароьнѹемѹ, нароьнѹѹмѹ, нароьнѹмѹ, нароьноомѹ, нароьномѹ, нароьноѹмѹ, нароьнмѹнароьно, нароьноенароьнаго, нароьннаего, нароьнааго, нароьнаго, нароьного, нароьнога, нароьнгонароьнꙑмь, нароьнꙑмь, нароьнꙑмъ, нароьнꙑмънароьнѣмь, нароьнѣемь, нароьнѣѣмь, нароьнѣамь, нароьнѣмь, нароьнѣмъ, нароьнѣемъ, нароьнѣѣмъ, нароьнѣамъ, нароьнѣмъ, нароьномь, нароьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нароьно, нароьноенароьнаꙗ, нароьнаа, нароьнаѣ, нароьнаѧнароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхь, нароьнѣхъ, нароьнѣхьнароьнꙑмъ, нароьнꙑмъ, нароьнꙑмь, нароьнꙑмь, нароьнѣмъ, нароьнѣмьнароьнаꙗ, нароьнаа, нароьнаѣ, нароьнаѧнароьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхьнароьнѣнароьнѹю, нароьноюнароьнꙑма, нароьнꙑманароьнаꙗ, нароьнаа, нароьнаѣ, нароьнаѧнароьнꙑѧ, нароьнꙑꙗ, нароьнѫѭ, нароьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нароьнѣ, нароьнонароьнѫѭ, нароьнѹю, нароьноѭ, нароьноюнароьнѫѭ, нароьноѫ, нароьноѧ, нароьноюнароьнѣнароьнꙑѧ, нароьнꙑꙗ, нароьнꙑенароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнѣхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхь, нароьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нароьнꙑмъ, нароьнꙑмъ, нароьнѣмъ, нароьнꙑмь, нароьнꙑмь, нароьнѣмьнароьнꙑѧ, нароьнꙑꙗ, нароьнꙑенароьнꙑм, нароьнꙑмнароьнꙑхъ, нароьнꙑхъ, нароьнꙑхь, нароьнꙑхьнароьнѣнароьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нароьнꙑма, нароьнꙑманароьнѣ, нароьнѣшнароьнѣшанароьнѣшѹ, нароьнѣшюнароьнѣнароьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нароьнѣшемь, нароьнѣшемънароьнѣшнароьнѣнароьнѣше, нароьнѣшнароьнѣшь, нароьнѣшънароьнѣшемъ, нароьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нароьнѣшѧнароьнѣшнароьнѣшхъ, нароьнѣшхьнароьнѣшанароьнѣшѹ, нароьнѣшюнароьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нароьнѣе, нароьнѣ, нароьнѣшенароьнѣшанароьнѣшѹ, нароьнѣшюнароьнѣе, нароьнѣ, нароьнѣшенароьнѣшанароьнѣшемь, нароьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нароьнѣшнароьнѣе, нароьнѣнароьнѣша, нароьнѣшнароьнѣшь, нароьнѣшънароьнѣшемъ, нароьнѣшемьнароьнѣша, нароьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нароьнѣшнароьнѣшхъ, нароьнѣшхьнароьнѣшнароьнѣшѹ, нароьнѣшюнароьнѣшеманароьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нароьнѣшѧ, нароьнѣшѫ, нароьнѣшенароьнѣшнароьнѣшѫ, нароьнѣшѧ, нароьнѣшѹнароьнѣшеѭ, нароьнѣшеѫ, нароьнѣшеѧ, нароьнѣшеюнароьнѣшнароьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нароьнѣшѧ, нароьнѣшѫ, нароьнѣшенароьнѣшь, нароьнѣшънароьнѣшамъ, нароьнѣшамьнароьнѣшѧ, нароьнѣше, нароьнѣшѫнароьнѣшамнароьнѣшахъ, нароьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нароьнѣшнароьнѣшѹ, нароьнѣшюнароьнѣшаманароьнѣ, нароьнѣшнароьнѣшаго, нароьнѣшаего, нароьнѣшааго, нароьнѣшагонароьнѣшѹмѹ, нароьнѣшѹемѹ, нароьнѣшѹѹмѹ, нароьнѣшѹмѹ, нароьнѣшюмѹ, нароьнѣшюемѹ, нароьнѣшюѹмѹ, нароьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нароьнѣнароьнѣшаго, нароьнѣшаего, нароьнѣшааго, нароьнѣшагонароьнѣшмь, нароьнѣшмь, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмънароьнѣшмь, нароьнѣшмь, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмънароьнѣнароьнѣше, нароьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхь, нароьнѣшхьнароьнѣшмъ, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмьнароьнѣшѧѧ, нароьнѣшее, нароьнѣшѫѫнароьнѣшм, нароьнѣшмнароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхьнароьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нароьнѣшѹю, нароьнѣшююнароьнѣшма, нароьнѣшманароьнѣе, нароьнѣ, нароьнѣшее, нароьнѣшенароьнѣшаго, нароьнѣшаего, нароьнѣшааго, нароьнѣшагонароьнѣшѹмѹ, нароьнѣшѹемѹ, нароьнѣшѹѹмѹ, нароьнѣшѹмѹ, нароьнѣшюмѹ, нароьнѣшюемѹ, нароьнѣшюѹмѹ, нароьнѣшюмѹнароьнѣе, нароьнѣ, нароьнѣшее, нароьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нароьнѣшаго, нароьнѣшаего, нароьнѣшааго, нароьнѣшагонароьнѣшмь, нароьнѣшмь, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмънароьнѣшмь, нароьнѣшмь, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмънароьнѣе, нароьнѣ, нароьнѣшее, нароьнѣшенароьнѣшаꙗ, нароьнѣшаѣ, нароьнѣшаѧнароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхь, нароьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нароьнѣшмъ, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмьнароьнѣшаꙗ, нароьнѣшаѣ, нароьнѣшаѧнароьнѣшм, нароьнѣшмнароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхьнароьнѣшнароьнѣшѹю, нароьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нароьнѣшма, нароьнѣшманароьнѣшꙗ, нароьнѣшѣ, нароьнѣшаꙗнароьнѣшѧѧ, нароьнѣшѧѩ, нароьнѣшѫѫ, нароьнѣшаѧ, нароьнѣшее, нароьнѣшеѥнароьнѣшнароьнѣшѫѫ, нароьнѣшѫѭ, нароьнѣшѧѧ, нароьнѣшѧѩ, нароьнѣшююнароьнѣшѫѫ, нароьнѣшѫѭ, нароьнѣшѧѧ, нароьнѣшѧѩ, нароьнѣшюю, нароьнѣшеѭ, нароьнѣшеѫ, нароьнѣшеѧ, нароьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нароьнѣшнароьнѣшꙗ, нароьнѣшѣнароьнѣшѧѧ, нароьнѣшѧѩ, нароьнѣшѫѫ, нароьнѣшаѧ, нароьнѣшее, нароьнѣшеѥнароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхь, нароьнѣшхьнароьнѣшмъ, нароьнѣшмъ, нароьнѣшмь, нароьнѣшмьнароьнѣшѧѧ, нароьнѣшѧѩ, нароьнѣшѫѫ, нароьнѣшаѧ, нароьнѣшее, нароьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нароьнѣшм, нароьнѣшмнароьнѣшхъ, нароьнѣшхъ, нароьнѣшхь, нароьнѣшхьнароьнѣшнароьнѣшѹю, нароьнѣшююнароьнѣшма, нароьнѣшма
нароьнъ - ꙑ прил Указан, установен, определен конашѧ сѧ нароьнъѩ мⷺнъѩ слѹжⷠ҇ь всѣⷨ стъⷨ А 157b 7 Изч А Нвб нарочен ОА ВА АК НТ Дюв АР БТР ЕтМл НГер ДА