Исторически речник
нарцань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нарцан, нарцаньнарцанꙗ, нарцана, нарцаньꙗнарцаню, нарцанѹ, нарцаньюнарцанмь, нарцаньмь, нарцанмъ, нарцаньмъ, нарцанмь, нарцанмънарцан, нарцань, нарцаннарцанꙗ, нарцана, нарцаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нарцан, нарцань, нарцаненарцанмъ, нарцаньмъ, нарцанмь, нарцаньмь, нарцанмъ, нарцанмь, нарцаномъ, нарцанамънарцан, нарцань, нарцан, нарцанмнарцанхъ, нарцаньхъ, нарцанхь, нарцаньхь, нарцанхъ, нарцанхьнарцан, нарцаньнарцаню, нарцанѹ, нарцанью
NnDu
нарцанма, нарцаньма, нарцанма, нарцанма
нарцань -ꙗ ср Призоваване, изричане на име бжествъное  стое. ꙇ велкое. ꙇ страшъное еже.  трепетъное. ꙇ невъꙁдръжаное нарцане. ꙇ прꙁꙑване твормъ на твое ꙁапрѣщене дѣволе. да ꙁапрѣттъ т гъ дѣволе. беꙁнаѧльнꙑ СЕ 56b 9 Изч СЕ Гр ὀνομασία нарцан Нвб нарицание книж остар ВА Срв нарицателен прил ЕтМл