Исторически речник
нареень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нареен, нарееньнареенꙗ, нареена, нарееньꙗнарееню, нареенѹ, нарееньюнареенмь, нарееньмь, нареенмъ, нарееньмъ, нареенмь, нареенмънареен, нареень, нарееннареенꙗ, нареена, нарееньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нареен, нареень, нареененареенмъ, нарееньмъ, нареенмь, нарееньмь, нареенмъ, нареенмь, нарееномъ, нареенамънареен, нареень, нареен, нареенмнареенхъ, нарееньхъ, нареенхь, нарееньхь, нареенхъ, нареенхьнареен, нарееньнарееню, нареенѹ, нареенью
NnDu
нареенма, нарееньма, нареенма, нареенма
нареень -ꙗ ср 1. Повеля, поръка, завет, заповед по божю нарееню постав мъ цѣсарꙗ менемъ ѳеѡдосꙗ С 196.29 сего дѣльма бо сьнде сꙑнъ бж ... не тъѭ самъ прде. нъ  насъ же тако твормъ свомѹ мен обьꙿштꙙ нареенꙗ С 423.11 2. Име, название васлскъ рее. нареен бога вашего. пагѹбѫ вѣрѹѭштїмъ къ немѹ ꙁнаменꙋтъ С 21.4 Изч С Гр προσηγορία ψῆφος нареен Нвб наречение ВА наричане НГер Дюв АР ЕтМл