Исторически речник
напрѣждь  
напрѣждь нареч 1. По–нататък, напред не можааше ѹже напрѣждъ поспѣшт С 561.5 2. Както преди ꙗкоже покаат сꙙ стражемъ. с темнцꙙ ꙁвест ѧ пакꙑ напрѣждъ С 134.11 Изч С Гр εἰς τὰ ἔμπροσϑεν напрѣждъ Нвб напрежди ДА ДА НГер ЕтМл НТ ВА Дюв Срв напрежден ЕтМл НГер