Исторически речник
напаꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
напаꙗн, напаꙗньнапаꙗнꙗ, напаꙗна, напаꙗньꙗнапаꙗню, напаꙗнѹ, напаꙗньюнапаꙗнмь, напаꙗньмь, напаꙗнмъ, напаꙗньмъ, напаꙗнмь, напаꙗнмънапаꙗн, напаꙗнь, напаꙗннапаꙗнꙗ, напаꙗна, напаꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
напаꙗн, напаꙗнь, напаꙗненапаꙗнмъ, напаꙗньмъ, напаꙗнмь, напаꙗньмь, напаꙗнмъ, напаꙗнмь, напаꙗномъ, напаꙗнамънапаꙗн, напаꙗнь, напаꙗн, напаꙗнмнапаꙗнхъ, напаꙗньхъ, напаꙗнхь, напаꙗньхь, напаꙗнхъ, напаꙗнхьнапаꙗн, напаꙗньнапаꙗню, напаꙗнѹ, напаꙗнью
NnDu
напаꙗнма, напаꙗньма, напаꙗнма, напаꙗнма
напаꙗнь -ꙗ ср Напояване, оросяване повелѣ отьць їѡанъ мѡсеѹ т нѣ на ко мѣсто.  копавшѹ ровъ съвратт водѫ.  првест на напаꙗн ꙁелю С 275.13 Изч С Гр ποτισμός напаꙗн Нвб Срв напояване ОА НГер ЕтМл АР