Исторически речник
нападен҄ь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нападен҄, нападен҄ьнападен҄ꙗ, нападен҄а, нападен҄ьꙗнападен҄ю, нападен҄ѹ, нападен҄ьюнападен҄мь, нападен҄ьмь, нападен҄мъ, нападен҄ьмъ, нападен҄мь, нападен҄мънападен҄, нападен҄ь, нападен҄нападен҄ꙗ, нападен҄а, нападен҄ьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нападен҄, нападен҄ь, нападен҄енападен҄мъ, нападен҄ьмъ, нападен҄мь, нападен҄ьмь, нападен҄мъ, нападен҄мь, нападен҄омъ, нападен҄амънападен҄, нападен҄ь, нападен҄, нападен҄мнападен҄хъ, нападен҄ьхъ, нападен҄хь, нападен҄ьхь, нападен҄хъ, нападен҄хьнападен҄, нападен҄ьнападен҄ю, нападен҄ѹ, нападен҄ью
NnDu
нападен҄ма, нападен҄ьма, нападен҄ма, нападен҄ма
нападен҄ь -ꙗ ср Нападение, преследване ѡ ое ꙗвьно м бꙑ. ꙗко нападен нѣко отъ роꙁбонкъ пострадавъ. хоштеш съ стлъпа сьлѣст. длъжънъ сꙑ мьштен маловрѣменьно въспрѧт С 558.8 Изч С нападен Нвб нападение ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР