Исторически речник
нападат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нападатнападаѭ, нападаѫ, нападаѧ, нападаюнападаш, нападаеш, нападаашнападатъ, нападаетъ, нападаатъ, нападать, нападаеть, нападаать, нападат, нападает, нападаатнападамъ, нападаемъ, нападаамъ, нападамь, нападаемь, нападаамь, нападам, нападаем, нападаам, нападамо, нападаемо, нападаамонападате, нападаете, нападаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нападаѭтъ, нападаѫтъ, нападаѧтъ, нападаютъ, нападаѭть, нападаѫть, нападаѧть, нападають, нападаѭт, нападаѫт, нападаѧт, нападаютнападавѣ, нападаевѣ, нападаавѣнападата, нападаета, нападаатанападате, нападаете, нападаатенападанапада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нападамъ, нападамь, нападамнападатенападавѣнападатанападахъ, нападахь, нападахнапада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нападанападахомъ, нападахомь, нападахом, нападахмꙑнападастенападашѧ, нападашѫ, нападаша, нападаше, нападахѫнападаховѣнападаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нападастенападаахъ, нападахъ, нападаахь, нападахь, нападаах, нападахнападааше, нападашенападааше, нападашенападаахомъ, нападахомъ, нападаахомь, нападахомь, нападаахом, нападахомнападаашете, нападашете, нападаасте, нападасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нападаахѫ, нападахѫ, нападаахѹ, нападахѹнападааховѣ, нападаховѣнападаашета, нападашета, нападааста, нападастанападаашете, нападашете, нападаасте, нападасте
нападат -нападаѭ -нападаш несв 1. Налитам от всички страни, обграждам многꙑ бо сцѣл. ѣко нападахѫ емь хотѧште пркоснѫт сѧ емь. елко мѣахѫ ранꙑ М Мк 3.10 З не ѹбоѭ сѩ отъ тьмꙑ людеі. нападаѭщіхъ на мѩ окръстъ СП 3.7 2. Прен. За страх, боязън — обхващам въкѹпѣ же  съмѫштан  страхъ прстрашънъ нападатъ. на непобѣдмааго владꙑкꙑ врата С 464.27 3. Нападам, извършвам нападение над някого  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ. ровꙑ  гнѣваѧ сꙙ бе нѹ. нападаѧ на сърѣтаѭштꙙѧ го С 565.19 Изч М З СП С Гр ἐπιπίπτω συνεπιτίϑεμαι Нвб нападам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА нападвам диал НГер