Исторически речник
наност  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наностнаношѫ, наношѹнаносшнаностъ, наность, наностнаносмъ, наносмь, наносм, наносмонаносте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наносѧтъ, наносѧть, наносѧтнаносвѣнаностананостенаноснанос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наносмъ, наносмь, наносмнаностенаносвѣнаностананосхъ, наносхь, наносхнанос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наноснаносхомъ, наносхомь, наносхом, наносхмꙑнаносстенаносшѧ, наносшѫ, наносша, наносше, наносхѫнаносховѣнаносста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наносстенаношаахъ, наношахъ, наношаахь, наношахь, наношаах, наношахнаношааше, наношашенаношааше, наношашенаношаахомъ, наношахомъ, наношаахомь, наношахомь, наношаахом, наношахомнаношаашете, наношашете, наношаасте, наношасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наношаахѫ, наношахѫ, наношаахѹ, наношахѹнаношааховѣ, наношаховѣнаношаашете, наношашете, наношаасте, наношастенаношаашета, наношашета, наношааста, наношаста
наност -наношѫ -наносш несв Причинявам, предизвиквам, създавам [мъка, страдание] ѹмоленъ бꙑваѩ. сътрѧсаѩ  съсѣкаѩ. напастьм ꙇ бѣдам облагаѩ. страст наносѧ. недѫгꙑ тепꙑ СЕ 88а 20  расѣдаѧ сꙙ ꙗростѭ съпадааше съ прѣстола. неловѣьстѣ повелѣваѧ наност на н҄ь мѫкꙑ С 109.8 Изч СЕ С Гр προσφέρω Нвб нанося, наносвам диал ОА ВА НТ Дюв ЕтМл наносям диал НГер ЕтМл ДА Срв нанасям