Исторически речник
намѣрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
намѣртнамѣрѭ, намѣрѧ, намѣрюнамѣршнамѣртъ, намѣрть, намѣртнамѣрмъ, намѣрмь, намѣрм, намѣрмонамѣрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
намѣрѧтъ, намѣрѧть, намѣрѧтнамѣрвѣнамѣртанамѣртенамѣрнамѣр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
намѣрмъ, намѣрмь, намѣрмнамѣртенамѣрвѣнамѣртанамѣрхъ, намѣрхь, намѣрхнамѣр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
намѣрнамѣрхомъ, намѣрхомь, намѣрхом, намѣрхмꙑнамѣрстенамѣршѧ, намѣршѫ, намѣрша, намѣрше, намѣрхѫнамѣрховѣнамѣрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
намѣрстенамѣрꙗахъ, намѣрѣахъ, намѣраахъ, намѣрѣхъ, намѣрꙗхъ, намѣрѧахъ, намѣрѧхъ, намѣрꙗахь, намѣрѣахь, намѣраахь, намѣрѣхь, намѣрꙗхь, намѣрѧахь, намѣрѧхь, намѣрꙗах, намѣрѣах, намѣраах, намѣрѣх, намѣрꙗх, намѣрѧах, намѣрѧхнамѣрꙗаше, намѣрѣаше, намѣрааше, намѣрѣше, намѣрꙗше, намѣрѧаше, намѣрѧшенамѣрꙗаше, намѣрѣаше, намѣрааше, намѣрѣше, намѣрꙗше, намѣрѧаше, намѣрѧшенамѣрꙗахомъ, намѣрѣахомъ, намѣраахомъ, намѣрѣхомъ, намѣрꙗхомъ, намѣрѧахомъ, намѣрѧхомъ, намѣрꙗахомь, намѣрѣахомь, намѣраахомь, намѣрѣхомь, намѣрꙗхомь, намѣрѧахомь, намѣрѧхомь, намѣрꙗахом, намѣрѣахом, намѣраахом, намѣрѣхом, намѣрꙗхом, намѣрѧахом, намѣрѧхомнамѣрꙗашете, намѣрѣашете, намѣраашете, намѣрѣшете, намѣрꙗшете, намѣрꙗасте, намѣрѣасте, намѣраасте, намѣрѣсте, намѣрꙗсте, намѣрѧасте, намѣрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
намѣрꙗахѫ, намѣрѣахѫ, намѣраахѫ, намѣрѣхѫ, намѣрꙗхѫ, намѣрꙗахѹ, намѣрѣахѹ, намѣраахѹ, намѣрѣхѹ, намѣрꙗхѹ, намѣрѧахѹ, намѣрѧхѹнамѣрꙗаховѣ, намѣрѣаховѣ, намѣрааховѣ, намѣрѣховѣ, намѣрꙗховѣ, намѣрѧаховѣ, намѣрѧховѣнамѣрꙗашета, намѣрѣашета, намѣраашета, намѣрѣшета, намѣрꙗшета, намѣрꙗаста, намѣрѣаста, намѣрааста, намѣрѣста, намѣрꙗста, намѣрѧаста, намѣрѧстанамѣрꙗашете, намѣрѣашете, намѣраашете, намѣрѣшете, намѣрꙗшете, намѣрꙗасте, намѣрѣасте, намѣраасте, намѣрѣсте, намѣрꙗсте, намѣрѧасте, намѣрѧсте
намѣрт -намѣрѭ -намѣрш св Отмеря, измеря, премеря нещо і глаше мъ. блюдѣте сѧ ъто слꙑште. вь нюже мѣрѫ мѣрте намѣртъ сѧ вамъ. ꙇ прложтъ сѧ вамъ слꙑшѧштмъ М Мк 4.24 З намѣрт сѧ Изч М З Гр μετρέω Нвб Срв намеря диал НГер ДА