Исторически речник
налѧцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
налѧцатналѧцаѭ, налѧцаѫ, налѧцаѧ, налѧцаюналѧцаш, налѧцаеш, налѧцаашналѧцатъ, налѧцаетъ, налѧцаатъ, налѧцать, налѧцаеть, налѧцаать, налѧцат, налѧцает, налѧцаатналѧцамъ, налѧцаемъ, налѧцаамъ, налѧцамь, налѧцаемь, налѧцаамь, налѧцам, налѧцаем, налѧцаам, налѧцамо, налѧцаемо, налѧцаамоналѧцате, налѧцаете, налѧцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
налѧцаѭтъ, налѧцаѫтъ, налѧцаѧтъ, налѧцаютъ, налѧцаѭть, налѧцаѫть, налѧцаѧть, налѧцають, налѧцаѭт, налѧцаѫт, налѧцаѧт, налѧцаютналѧцавѣ, налѧцаевѣ, налѧцаавѣналѧцата, налѧцаета, налѧцаатаналѧцате, налѧцаете, налѧцаатеналѧцаналѧца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
налѧцамъ, налѧцамь, налѧцамналѧцатеналѧцавѣналѧцатаналѧцахъ, налѧцахь, налѧцахналѧца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
налѧцаналѧцахомъ, налѧцахомь, налѧцахом, налѧцахмꙑналѧцастеналѧцашѧ, налѧцашѫ, налѧцаша, налѧцаше, налѧцахѫналѧцаховѣналѧцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
налѧцастеналѧцаахъ, налѧцахъ, налѧцаахь, налѧцахь, налѧцаах, налѧцахналѧцааше, налѧцашеналѧцааше, налѧцашеналѧцаахомъ, налѧцахомъ, налѧцаахомь, налѧцахомь, налѧцаахом, налѧцахомналѧцаашете, налѧцашете, налѧцаасте, налѧцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
налѧцаахѫ, налѧцахѫ, налѧцаахѹ, налѧцахѹналѧцааховѣ, налѧцаховѣналѧцаашета, налѧцашета, налѧцааста, налѧцастаналѧцаашете, налѧцашете, налѧцаасте, налѧцасте
налѧцат -налѧцаѭ -налѧцаш несв Обтягам, опъвам [лък] сновꙇ ефѩмовꙇ налѩцаѭштеі і стрѣлѣѭште лѫкꙑ. въꙁвратішѩ сѩ въ день бранꙇ СП 77.9 Изч СП Гр ἐντείνω налѩцат Нвб Ø