Исторически речник
накласт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
накласт*накладѫ*накладеш*накладетъ*накладемъ*накладете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*накладѫтъ*накладевѣ*накладета*накладете*наклад*наклад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*накладѣмъ*накладѣте*накладѣвѣ*накладѣта*накладъ, *накладохъ*накладе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*накладе*накладомъ, *накладохомъ*накладете, *накладосте*накладѫ, *накладошѧ, *накладохѫ*накладовѣ, *накладоховѣ*накладета, *накладоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*накладете, *накладосте*накладѣахъ*накладѣаше*накладѣаше*накладѣахомъ*накладѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*накладѣахѫ*накладѣаховѣ*накладѣашета*накладѣашете
накласт -накладѫ -накладеш св Натоваря онъ же въꙁнкъ  вьꙁьрѣвъ не вдѣ нкогоже.  наꙙ пакꙑ тръꙁат хотꙙ брѣмꙙ накласт скотѹ свомѹ. гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ С 41.5—6 Изч С Гр ἐπιφροντίζω Нвб наклада ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА