Исторически речник
накладат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
накладатнакладаѭ, накладаѫ, накладаѧ, накладаюнакладаш, накладаеш, накладаашнакладатъ, накладаетъ, накладаатъ, накладать, накладаеть, накладаать, накладат, накладает, накладаатнакладамъ, накладаемъ, накладаамъ, накладамь, накладаемь, накладаамь, накладам, накладаем, накладаам, накладамо, накладаемо, накладаамонакладате, накладаете, накладаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
накладаѭтъ, накладаѫтъ, накладаѧтъ, накладаютъ, накладаѭть, накладаѫть, накладаѧть, накладають, накладаѭт, накладаѫт, накладаѧт, накладаютнакладавѣ, накладаевѣ, накладаавѣнакладата, накладаета, накладаатанакладате, накладаете, накладаатенакладанаклада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
накладамъ, накладамь, накладамнакладатенакладавѣнакладатанакладахъ, накладахь, накладахнаклада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
накладанакладахомъ, накладахомь, накладахом, накладахмꙑнакладастенакладашѧ, накладашѫ, накладаша, накладаше, накладахѫнакладаховѣнакладаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
накладастенакладаахъ, накладахъ, накладаахь, накладахь, накладаах, накладахнакладааше, накладашенакладааше, накладашенакладаахомъ, накладахомъ, накладаахомь, накладахомь, накладаахом, накладахомнакладаашете, накладашете, накладаасте, накладасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
накладаахѫ, накладахѫ, накладаахѹ, накладахѹнакладааховѣ, накладаховѣнакладаашета, накладашета, накладааста, накладастанакладаашете, накладашете, накладаасте, накладасте
накладат -накладаѭ -накладаш несв Натоварвам, слагам нещо върху някого [нещо], обременявам онъ же рее  вамъ ꙁаконьнкомъ горе. ѣко накладаате на лкꙑ брѣмена не ѹдобь носма. а сам н еднѣмъ же пръстомъ вашмь пркасаате сѧ брѣменехъ М Лк 11.46 З Изч М З Гр φορτίζω Нвб Срв наклаждам ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД