Исторически речник
накаꙁатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
накаꙁатнакажѫ, накаꙁаѭ, накаꙁаѫ, накаꙁаѧ, накажѹ, накаꙁаюнакажеш, накаꙁаш, накаꙁаеш, накаꙁаатънакажетъ, накаꙁатъ, накаꙁаетъ, накаꙁаатъ, накажеть, накаꙁать, накаꙁаеть, накаꙁаать, накажет, накаꙁат, накаꙁает, накаꙁаатнакажемъ, накаꙁамъ, накаꙁаемъ, накаꙁаамъ, накажемь, накаꙁамь, накаꙁаемь, накаꙁаамь, накажем, накаꙁам, накаꙁаем, накаꙁаам, накажемо, накаꙁамо, накаꙁаемо, накаꙁаамонакажете, накаꙁате, накаꙁаете, накаꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
накажѫтъ, накаꙁаѭтъ, накаꙁаѫтъ, накаꙁаѧтъ, накажѹтъ, накаꙁаютъ, накажѫть, накаꙁаѭть, накаꙁаѫть, накаꙁаѧть, накажѹть, накаꙁають, накажѫт, накаꙁаѭт, накаꙁаѫт, накаꙁаѧт, накажѹт, накаꙁаютнакажевѣ, накаꙁавѣ, накаꙁаевѣ, накаꙁаавѣнакажета, накаꙁата, накаꙁаета, накаꙁаатанакажете, накаꙁате, накаꙁаете, накаꙁаатенакаж, накаꙁанакаж, накаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
накажмъ, накаꙁамъ, накажѣмъ, накажамъ, накажмь, накаꙁамь, накажѣмь, накажамь, накажм, накаꙁам, накажѣм, накажамнакажте, накаꙁате, накажѣте, накажатенакажвѣ, накаꙁавѣ, накажѣвѣ, накажавѣнакажта, накаꙁата, накажѣта, накажатанакаꙁахъ, накаꙁахь, накаꙁахнакаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
накаꙁанакаꙁахомъ, накаꙁахомь, накаꙁахом, накаꙁахмꙑнакаꙁастенакаꙁашѧ, накаꙁашѫ, накаꙁаша, накаꙁаше, накаꙁахѫнакаꙁаховѣнакаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
накаꙁастенакаꙁаахъ, накаꙁахъ, накаꙁаахь, накаꙁахь, накаꙁаах, накаꙁахнакаꙁааше, накаꙁашенакаꙁааше, накаꙁашенакаꙁаахомъ, накаꙁахомъ, накаꙁаахомь, накаꙁахомь, накаꙁаахом, накаꙁахомнакаꙁаашете, накаꙁашете, накаꙁаасте, накаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
накаꙁаахѫ, накаꙁахѫ, накаꙁаахѹ, накаꙁахѹнакаꙁааховѣ, накаꙁаховѣнакаꙁаашета, накаꙁашета, накаꙁааста, накаꙁастанакаꙁаашете, накаꙁашете, накаꙁаасте, накаꙁасте
накаꙁат -накаꙁаѭ -накаꙁаш несв Поучавам, съветвам, напътствам слово хво (въ)селѣетъ сѧ въ вꙑ бо ... ѣко  прѣмѫдрост ѹѧщ(е)  накаꙁаѫще себе. вь псалмѣхъ  пѣнхъ.  пѣснехъ дховнꙑхъ Е 22б 12—13 накаꙁаѩꙇ ѩꙁꙑкꙑ не облꙇтъ лꙇ. ѹѩꙇ ловѣка раꙁѹмѹ СП 98.10 ꙇ гласъ прѣстꙑ даѩ емѹ. ꙇ накаꙁаѩ како отътолѣ аплствоват СЕ 34а 18 въ вꙑшъніе послѹшане накаꙁаѩ сѧ. трѣꙁвене съдѣваѩ СЕ 99а 19  обьхождааше вьсѫдꙋ по божю же попѹштеню. накаꙁаѭштѹѹмѹ прсно. на польꙁъно С 191.14 обьходтъ бо ѣко львъ ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ. сего рад нꙑнѣшьнѣа ѹтельства. сего рад потанꙗ Х II Ва 19 накаꙁат сѧ Изч Е СП СЕ С Х Гр νουϑετέω παιδεύω Нвб Срв наказвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР