Исторически речник
напае  
напае нареч Найвече, най–много, преди всичко, предимно напае бо въꙁнесѫтъ сѧ неъств.  слово хъ. ѣко ганъгрена жръ обрѧщетъ Е 2а 3 наїпае омъ мѩ отъ беꙁаконеньѣ моего. ї отъ грѣха моего оісті мѩ СП 50.4 наїпае наплън сѩ дша наша. поношене гобъѕюѭщїмъ. ї ѹньжене гръдъїмъ СП 122.4 на стньнѫѫꙿ вѣрѫ обраштааше. нъ на родъ ловѣьскꙑ скон воѭѧ дꙗволъ.  напае на робꙑ сꙿпаса нашего хса С 514.19 нъ понеже скѫдо бѣаше водꙑ деже жвѣаше. напае же нкакоже бѣаше водꙑ птѧѧ С 549.11  молтвѫ хъ ѹслꙑштъ  спасаатъ ѧ. ѹвѣдѣно же то бꙑ всѣм окрѫгꙿнм.  напае сповѣдаахѫ сꙙ бв С 568.23 Е СП С Гр ἐπὶ πλεῖον μάλιστα μᾶλλον наїпае Нвб най–паче книж остар ВА НГер ЕтМл БТР ДА