Исторически речник
наꙁемьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
наꙁемьнъ, наꙁемьньнаꙁемьнанаꙁемьнѹнаꙁемьнъ, наꙁемьньнаꙁемьнанаꙁемьномь, наꙁемьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
наꙁемьнѣнаꙁемьне, наꙁемьнꙑнаꙁемьннаꙁемьнъ, наꙁемьньнаꙁемьномъ, наꙁемьномьнаꙁемьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
наꙁемьнꙑнаꙁемьнѣхъ, наꙁемьнѣхьнаꙁемьнанаꙁемьнѹнаꙁемьноманаꙁемьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
наꙁемьнанаꙁемьнѹнаꙁемьнонаꙁемьнанаꙁемьномь, наꙁемьномънаꙁемьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
наꙁемьнанаꙁемьнъ, наꙁемьньнаꙁемьномъ, наꙁемьномьнаꙁемьнанаꙁемьнꙑнаꙁемьнѣхъ, наꙁемьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
наꙁемьнѣнаꙁемьнѹнаꙁемьноманаꙁемьнанаꙁемьнꙑ, наꙁемьнѫнаꙁемьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
наꙁемьнѫ, наꙁемьнѹнаꙁемьноѭ, наꙁемьноѫ, наꙁемьноѧ, наꙁемьноюнаꙁемьнѣнаꙁемьнꙑнаꙁемьнъ, наꙁемьньнаꙁемьнамъ, наꙁемьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
наꙁемьнꙑнаꙁемьнамнаꙁемьнахъ, наꙁемьнахьнаꙁемьнѣнаꙁемьнѹнаꙁемьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
наꙁемьнꙑ, наꙁемьнꙑ, наꙁемьнонаꙁемьнаго, наꙁемьнаего, наꙁемьнааго, наꙁемьнаго, наꙁемьного, наꙁемьнога, наꙁемьнгонаꙁемьнѹмѹ, наꙁемьнѹемѹ, наꙁемьнѹѹмѹ, наꙁемьнѹмѹ, наꙁемьноомѹ, наꙁемьномѹ, наꙁемьноѹмѹ, наꙁемьнмѹнаꙁемьнꙑ, наꙁемьнꙑ, наꙁемьнонаꙁемьнаго, наꙁемьнаего, наꙁемьнааго, наꙁемьнаго, наꙁемьного, наꙁемьнога, наꙁемьнгонаꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
наꙁемьнѣмь, наꙁемьнѣемь, наꙁемьнѣѣмь, наꙁемьнѣамь, наꙁемьнѣмь, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьнѣемъ, наꙁемьнѣѣмъ, наꙁемьнѣамъ, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьномь, наꙁемьномънаꙁемьнꙑ, наꙁемьнꙑ, наꙁемьнонаꙁемьннаꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнѣхъ, наꙁемьнѣхьнаꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьнѣмьнаꙁемьнꙑѧ, наꙁемьнꙑꙗ, наꙁемьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
наꙁемьнꙑм, наꙁемьнꙑмнаꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхьнаꙁемьнаꙗ, наꙁемьнаа, наꙁемьнаѣнаꙁемьнѹю, наꙁемьноюнаꙁемьнꙑма, наꙁемьнꙑманаꙁемьно, наꙁемьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
наꙁемьнаго, наꙁемьнаего, наꙁемьнааго, наꙁемьнаго, наꙁемьного, наꙁемьнога, наꙁемьнгонаꙁемьнѹмѹ, наꙁемьнѹемѹ, наꙁемьнѹѹмѹ, наꙁемьнѹмѹ, наꙁемьноомѹ, наꙁемьномѹ, наꙁемьноѹмѹ, наꙁемьнмѹнаꙁемьно, наꙁемьноенаꙁемьнаго, наꙁемьннаего, наꙁемьнааго, наꙁемьнаго, наꙁемьного, наꙁемьнога, наꙁемьнгонаꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмънаꙁемьнѣмь, наꙁемьнѣемь, наꙁемьнѣѣмь, наꙁемьнѣамь, наꙁемьнѣмь, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьнѣемъ, наꙁемьнѣѣмъ, наꙁемьнѣамъ, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьномь, наꙁемьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
наꙁемьно, наꙁемьноенаꙁемьнаꙗ, наꙁемьнаа, наꙁемьнаѣ, наꙁемьнаѧнаꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнѣхъ, наꙁемьнѣхьнаꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьнѣмьнаꙁемьнаꙗ, наꙁемьнаа, наꙁемьнаѣ, наꙁемьнаѧнаꙁемьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхьнаꙁемьнѣнаꙁемьнѹю, наꙁемьноюнаꙁемьнꙑма, наꙁемьнꙑманаꙁемьнаꙗ, наꙁемьнаа, наꙁемьнаѣ, наꙁемьнаѧнаꙁемьнꙑѧ, наꙁемьнꙑꙗ, наꙁемьнѫѭ, наꙁемьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
наꙁемьнѣ, наꙁемьнонаꙁемьнѫѭ, наꙁемьнѹю, наꙁемьноѭ, наꙁемьноюнаꙁемьнѫѭ, наꙁемьноѫ, наꙁемьноѧ, наꙁемьноюнаꙁемьнѣнаꙁемьнꙑѧ, наꙁемьнꙑꙗ, наꙁемьнꙑенаꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнѣхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнꙑмъ, наꙁемьнѣмъ, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнꙑмь, наꙁемьнѣмьнаꙁемьнꙑѧ, наꙁемьнꙑꙗ, наꙁемьнꙑенаꙁемьнꙑм, наꙁемьнꙑмнаꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхъ, наꙁемьнꙑхь, наꙁемьнꙑхьнаꙁемьнѣнаꙁемьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
наꙁемьнꙑма, наꙁемьнꙑманаꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшанаꙁемьнѣшѹ, наꙁемьнѣшюнаꙁемьнѣнаꙁемьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
наꙁемьнѣшемь, наꙁемьнѣшемънаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣнаꙁемьнѣше, наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшь, наꙁемьнѣшънаꙁемьнѣшемъ, наꙁемьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
наꙁемьнѣшѧнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшанаꙁемьнѣшѹ, наꙁемьнѣшюнаꙁемьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
наꙁемьнѣе, наꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшанаꙁемьнѣшѹ, наꙁемьнѣшюнаꙁемьнѣе, наꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшанаꙁемьнѣшемь, наꙁемьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣе, наꙁемьнѣнаꙁемьнѣша, наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшь, наꙁемьнѣшънаꙁемьнѣшемъ, наꙁемьнѣшемьнаꙁемьнѣша, наꙁемьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѹ, наꙁемьнѣшюнаꙁемьнѣшеманаꙁемьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
наꙁемьнѣшѧ, наꙁемьнѣшѫ, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѫ, наꙁемьнѣшѧ, наꙁемьнѣшѹнаꙁемьнѣшеѭ, наꙁемьнѣшеѫ, наꙁемьнѣшеѧ, наꙁемьнѣшеюнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
наꙁемьнѣшѧ, наꙁемьнѣшѫ, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшь, наꙁемьнѣшънаꙁемьнѣшамъ, наꙁемьнѣшамьнаꙁемьнѣшѧ, наꙁемьнѣше, наꙁемьнѣшѫнаꙁемьнѣшамнаꙁемьнѣшахъ, наꙁемьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѹ, наꙁемьнѣшюнаꙁемьнѣшаманаꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшаго, наꙁемьнѣшаего, наꙁемьнѣшааго, наꙁемьнѣшагонаꙁемьнѣшѹмѹ, наꙁемьнѣшѹемѹ, наꙁемьнѣшѹѹмѹ, наꙁемьнѣшѹмѹ, наꙁемьнѣшюмѹ, наꙁемьнѣшюемѹ, наꙁемьнѣшюѹмѹ, наꙁемьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
наꙁемьнѣнаꙁемьнѣшаго, наꙁемьнѣшаего, наꙁемьнѣшааго, наꙁемьнѣшагонаꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмънаꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмънаꙁемьнѣнаꙁемьнѣше, наꙁемьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхь, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмьнаꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшѫѫнаꙁемьнѣшм, наꙁемьнѣшмнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
наꙁемьнѣшѹю, наꙁемьнѣшююнаꙁемьнѣшма, наꙁемьнѣшманаꙁемьнѣе, наꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшаго, наꙁемьнѣшаего, наꙁемьнѣшааго, наꙁемьнѣшагонаꙁемьнѣшѹмѹ, наꙁемьнѣшѹемѹ, наꙁемьнѣшѹѹмѹ, наꙁемьнѣшѹмѹ, наꙁемьнѣшюмѹ, наꙁемьнѣшюемѹ, наꙁемьнѣшюѹмѹ, наꙁемьнѣшюмѹнаꙁемьнѣе, наꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
наꙁемьнѣшаго, наꙁемьнѣшаего, наꙁемьнѣшааго, наꙁемьнѣшагонаꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмънаꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмънаꙁемьнѣе, наꙁемьнѣ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшенаꙁемьнѣшаꙗ, наꙁемьнѣшаѣ, наꙁемьнѣшаѧнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхь, наꙁемьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмьнаꙁемьнѣшаꙗ, наꙁемьнѣшаѣ, наꙁемьнѣшаѧнаꙁемьнѣшм, наꙁемьнѣшмнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѹю, наꙁемьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
наꙁемьнѣшма, наꙁемьнѣшманаꙁемьнѣшꙗ, наꙁемьнѣшѣ, наꙁемьнѣшаꙗнаꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшѧѩ, наꙁемьнѣшѫѫ, наꙁемьнѣшаѧ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшеѥнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѫѫ, наꙁемьнѣшѫѭ, наꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшѧѩ, наꙁемьнѣшююнаꙁемьнѣшѫѫ, наꙁемьнѣшѫѭ, наꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшѧѩ, наꙁемьнѣшюю, наꙁемьнѣшеѭ, наꙁемьнѣшеѫ, наꙁемьнѣшеѧ, наꙁемьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
наꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшꙗ, наꙁемьнѣшѣнаꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшѧѩ, наꙁемьнѣшѫѫ, наꙁемьнѣшаѧ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшеѥнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхь, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмъ, наꙁемьнѣшмь, наꙁемьнѣшмьнаꙁемьнѣшѧѧ, наꙁемьнѣшѧѩ, наꙁемьнѣшѫѫ, наꙁемьнѣшаѧ, наꙁемьнѣшее, наꙁемьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
наꙁемьнѣшм, наꙁемьнѣшмнаꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхъ, наꙁемьнѣшхь, наꙁемьнѣшхьнаꙁемьнѣшнаꙁемьнѣшѹю, наꙁемьнѣшююнаꙁемьнѣшма, наꙁемьнѣшма
наꙁемьнъ -ꙑ прил Земен дажд славѫ жвѹмѹ боу. ꙇ словес его. мѫщюмѹ власть. на в҄сѣкомь вⷣ҇лаьствѣ.  на в҄сѣкомь нарцаемѣмь. нанбсънꙑхъ  наꙁемьнꙑхъ.  тръторъскꙑхъ. ꙇ на в҄сѣкомь сѫщмь вь нхъ СЕ 55а 21 Изч СЕ Гр ἐπίγειος Нвб наземен ОА ВА Срв на̀земи нареч диал ОА НТ НГер БТР АР ДА