Исторически речник
надѹт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
надѹт сѧнадѹѭ, надѹѫ, надѹѧ, надѹюнадѹш, надѹешнадѹтъ, надѹетъ, надѹть, надѹеть, надѹт, надѹетнадѹмъ, надѹемъ, надѹмь, надѹемь, надѹм, надѹем, надѹмо, надѹемонадѹте, надѹете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
надѹѭтъ, надѹѫтъ, надѹѧтъ, надѹютъ, надѹѭть, надѹѫть, надѹѧть, надѹють, надѹѭт, надѹѫт, надѹѧт, надѹютнадѹвѣ, надѹевѣнадѹта, надѹетанадѹте, надѹетенадѹнадѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
надѹмъ, надѹмь, надѹмнадѹтенадѹвѣнадѹтанадѹхъ, надѹхь, надѹхнадѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
надѹнадѹхомъ, надѹхомь, надѹхом, надѹхмꙑнадѹстенадѹшѧ, надѹшѫ, надѹша, надѹше, надѹхѫнадѹховѣнадѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
надѹсте*надѹꙗахъ*надѹꙗаше*надѹꙗаше*надѹꙗахомъ*надѹꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*надѹꙗахѫ*надѹꙗаховѣ*надѹꙗашета*надѹꙗашете
надѹт сѧ -надѹѭ сѧ -надѹш сѧ св Възгордея се, надуя се; започна да се държа гордо, надменно нсоже бо сце ненавдтъ бъ. ꙗкоже памꙙтва ꙁълѹ ловѣка. ꙗко се обꙙтрвъше сꙙ срьдьце  надѹвъш сꙙ дѹш (вм. надѹвъшѫ сꙙ дѹшѫ, Север., с. 422, бел. под линия) С 422.25 Изч С Гр οἰδαίνω Нвб надуя се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА