Исторически речник
надот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
надотнадоѭ, надоѧ, надоѫ, надоюнадошнадотъ, надоть, надотнадомъ, надомь, надом, надомонадоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
надоѧтъ, надоѧть, надоѧтнадовѣнадотанадотенадонадо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
надомъ, надомь, надомнадотенадовѣнадотанадохъ, надохь, надохнадо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
надонадохомъ, надохомь, надохом, надохмꙑнадостенадошѧ, надошѫ, надоша, надоше, надохѫнадоховѣнадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
надосте*надоꙗахъ*надоꙗаше*надоꙗаше*надоꙗахомъ*надоꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*надоꙗахѫ*надоꙗаховѣ*надоꙗашета*надоꙗашете
надот -надоѭ -надош св Накърмя  ꙗко аште кто вдтъ матере ꙙдолюбѫ млѣка не мѫштѫ.  сво ꙙдо вдꙙшт плаѫште.  подадѫштѫ съсъ. да не надо дѣтшта. нъ да отъ плаа ѹставтъ С 384.21 Изч С Гр τρέφω Нвб надоя диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА