Исторически речник
надльꙁѣ  
надльꙁѣ нареч За дълго време, продължително, дълго првꙙꙁашꙙ стааго дѫбѣ сѹсѣ аворовѣ. опакꙑ же сꙑ съвꙙꙁанъ. молтвѫ сътворі надлъꙁѣ.  народъ събъра сꙙ къ н҄емѹ.  аб бꙑстъ трѫсъ  ꙁвонъ С 18.12 молꙿѫ т сꙙ маж м срьдьце надлъꙁѣ. да м прѣстанетъ одръжꙙштꙗ мꙙ болѣꙁнь С 516.19—20 Изч С Гр ἐπὶ πολύ надлъꙁѣ Нвб Срв надлъж ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР