Исторически речник
навѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
навѣдѣтнавѣмь, навѣдѣ, навѣмнавѣс, навѣдешнавѣстъ, навѣ, навѣдетъ, навѣсть, навѣдеть, навѣдетнавѣмъ, навѣмь, навѣме, навѣмꙑ, навѣмо, навѣдемъ, навѣдемь, навѣдем, навѣдемонавѣсте, навѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
навѣдѧтъ, навѣдѫтъ, навѣдѹтъ, навѣдѧть, навѣдѫть, навѣдѹть, навѣдѧт, навѣдѫт, навѣдѹтнавѣвѣ, навѣдевѣнавѣста, навѣдетанавѣсте, навѣдетенавѣждь, навѣжднавѣждь, навѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
навѣдмъ, навѣдѣмъ, навѣдмь, навѣдѣмь, навѣдм, навѣдѣмнавѣдте, навѣдѣтенавѣдвѣ, навѣдѣвѣнавѣдта, навѣдѣтанавѣдѣхъ, навѣдохъ, навѣдѣхь, навѣдохь, навѣдѣх, навѣдохнавѣдѣ, навѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
навѣдѣ, навѣденавѣдѣхомъ, навѣдомъ, навѣдѣхомь, навѣдомь, навѣдѣхом, навѣдомнавѣдѣсте, навѣдостенавѣдѣшѧ, навѣдошѧ, навѣдѣшѫ, навѣдошѫ, навѣдѣша, навѣдоша, навѣдѣше, навѣдоше, навѣдохѫнавѣдѣховѣ, навѣдоховѣнавѣдѣсте, навѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
навѣдѣсте, навѣдостенавѣдѣахъ, навѣдѣхъ, навѣдѧахъ, навѣдѧхъ, навѣдѣахь, навѣдѣхь, навѣдѧахь, навѣдѧхь, навѣдѣах, навѣдѣх, навѣдѧах, навѣдѧхнавѣдѣаше, навѣдѣше, навѣдѧаше, навѣдѧшенавѣдѣаше, навѣдѣше, навѣдѧаше, навѣдѧшенавѣдѣахомъ, навѣдѣхомъ, навѣдѧахомъ, навѣдѧхомъ, навѣдѣахомь, навѣдѣхомь, навѣдѧахомь, навѣдѧхомь, навѣдѣахом, навѣдѣхом, навѣдѧахом, навѣдѧхомнавѣдѣашете, навѣдѣшете, навѣдѣасте, навѣдѣсте, навѣдѧасте, навѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
навѣдѣахѫ, навѣдѣхѫ, навѣдѣахѹ, навѣдѣхѹ, навѣдѧахѹ, навѣдѧхѹнавѣдѣаховѣ, навѣдѣховѣ, навѣдѧаховѣ, навѣдѧховѣнавѣдѣашета, навѣдѣшета, навѣдѣаста, навѣдѣста, навѣдѧаста, навѣдѧстанавѣдѣашете, навѣдѣшете, навѣдѣасте, навѣдѣсте, навѣдѧасте, навѣдѧсте
навѣдѣт -навѣмь -навѣс несв сег деят същ навѣдꙑ м ед ὁ ἐπιστάμενος Знаещият; онзи, който знае ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ. хотꙙ прѣмнѫ. та дна о н҄емъ съповѣдаѧ. ꙗже въсѣмъ съпроста ꙗвьн навѣдѫштмъ того. род сꙙ ѹбо ꙗкоже тъ м съповѣда С 278.30 Изч С Нвб Срв ведение ’знание’ книж остар ВА РБЕ