Исторически речник
навꙑцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
навꙑцатнавꙑцаѭ, навꙑцаѫ, навꙑцаѧ, навꙑцаюнавꙑцаш, навꙑцаеш, навꙑцаашнавꙑцатъ, навꙑцаетъ, навꙑцаатъ, навꙑцать, навꙑцаеть, навꙑцаать, навꙑцат, навꙑцает, навꙑцаатнавꙑцамъ, навꙑцаемъ, навꙑцаамъ, навꙑцамь, навꙑцаемь, навꙑцаамь, навꙑцам, навꙑцаем, навꙑцаам, навꙑцамо, навꙑцаемо, навꙑцаамонавꙑцате, навꙑцаете, навꙑцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
навꙑцаѭтъ, навꙑцаѫтъ, навꙑцаѧтъ, навꙑцаютъ, навꙑцаѭть, навꙑцаѫть, навꙑцаѧть, навꙑцають, навꙑцаѭт, навꙑцаѫт, навꙑцаѧт, навꙑцаютнавꙑцавѣ, навꙑцаевѣ, навꙑцаавѣнавꙑцата, навꙑцаета, навꙑцаатанавꙑцате, навꙑцаете, навꙑцаатенавꙑцанавꙑца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
навꙑцамъ, навꙑцамь, навꙑцамнавꙑцатенавꙑцавѣнавꙑцатанавꙑцахъ, навꙑцахь, навꙑцахнавꙑца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
навꙑцанавꙑцахомъ, навꙑцахомь, навꙑцахом, навꙑцахмꙑнавꙑцастенавꙑцашѧ, навꙑцашѫ, навꙑцаша, навꙑцаше, навꙑцахѫнавꙑцаховѣнавꙑцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
навꙑцастенавꙑцаахъ, навꙑцахъ, навꙑцаахь, навꙑцахь, навꙑцаах, навꙑцахнавꙑцааше, навꙑцашенавꙑцааше, навꙑцашенавꙑцаахомъ, навꙑцахомъ, навꙑцаахомь, навꙑцахомь, навꙑцаахом, навꙑцахомнавꙑцаашете, навꙑцашете, навꙑцаасте, навꙑцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
навꙑцаахѫ, навꙑцахѫ, навꙑцаахѹ, навꙑцахѹнавꙑцааховѣ, навꙑцаховѣнавꙑцаашета, навꙑцашета, навꙑцааста, навꙑцастанавꙑцаашете, навꙑцашете, навꙑцаасте, навꙑцасте
навꙑцат -навꙑцаѭ -навꙑцаш несв Научавам, уча се нъ то ѹбо отъ сего навꙑцамъ. не нктоже л насъ тамо можетъ ꙁастѫпт. же отъ дѣлъ прѣданъ бѫдетъ С 373.11—12 Изч С Гр μανϑάνω Нвб Срв навиквам ОА ВА АК БТР АР