Исторически речник
навꙑкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
навꙑкнѫтнавꙑкнѫ, навꙑкнѹнавꙑкнешꙑнавꙑкнетъ, навꙑкнеть, навꙑкнетнавꙑкнемъ, навꙑкнемь, навꙑкнемнавꙑкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
навꙑкнѫтъ, навꙑкнѹтъ, навꙑкнѫть, навꙑкнѹть, навꙑкнѫт, навꙑкнѹтнавꙑкневѣнавꙑкнетанавꙑкнетенавꙑкннавꙑкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
навꙑкнѣмъ, навꙑкнѣмь, навꙑкнѣмнавꙑкнѣтенавꙑкнѣвѣнавꙑкнѣтанавꙑкъ, навꙑкохъ, навꙑкь, навꙑкохь, навꙑкохнавꙑе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
навꙑенавꙑкомъ, навꙑкохомъ, навꙑкомь, навꙑкохомь, навꙑкохом, навꙑкохмꙑнавꙑете, навꙑкостенавꙑкѫ, навꙑкошѧ, навꙑкошѫ, навꙑкоша, навꙑкоше, навꙑкохѫнавꙑковѣ, навꙑкоховѣнавꙑета, навꙑкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
навꙑете, навꙑкосте*навꙑкнѣахъ*навꙑкнѣаше*навꙑкнѣаше*навꙑкнѣахомъ*навꙑкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*навꙑкнѣахѫ*навꙑкнѣаховѣ*навꙑкнѣашета*навꙑкнѣашете
навꙑкнѫт -навꙑкнѫ -навꙑкнеш св 1. Науча, разбера, изуча нещо отъ смоковьнцѧ же навꙑкнѣте пртъѫ. егда юже вѣтвье еѩ бѫдетъ младо.  проꙁѧбнетъ лствье. вѣсте ѣко блꙁъ естъ жѧтва М Мк 13.28 З не потрѣбішѧ ѩꙁꙑкъ ѩже рее гь імъ.  съмѣсішѩ сѩ съ ѩꙁꙑкꙑ.  навꙑкѫ дѣла іхъ СП 105.34—35 къто відѣ ілі къто слꙑша. о кръві съвѣтъ творімъ кол. нъ да навꙑкнемь раꙁньствье. прѣдадітелево. ꙇ ѹенікъ да послѹшаемъ К 5b 37—38 обратте сꙙ къ ꙙдомъ свомъ. навꙑкнѣте тана божа С 324.10 ловѣкъ бѣ ѹенкъ сотоннъ. навꙑкъ ꙁѣло хꙑтрость вльшебънѫѭ С 7.15 2. Привикна, свикна тьгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть. а пштꙙ не подамꙑ вдꙙшт С 312.9 М З СП К С Гр μανϑάνω διδάσκω καταμανϑάνω μυέω Нвб навикна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА