Исторически речник
навъходоносоръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
навъходоносоръ, навъходоносорьнавъходоносоранавъходоносорѹ, навъходоносоровнавъходоносоръ, навъходоносорьнавъходоносоранавъходоносоромь, навъходоносоромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
навъходоносорѣнавъходоносоре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
навъходоносоръ м ЛИ Навуходоносор [Небукаднесар] II — вавилонски цар [604—562 г. пр. н.е.], разорил Ерусалим [587 г. пр. н.е.] и преселил юдеите във Вавилон [4 Цар 24.10—16] господ їс хсе ꙁбаввꙑ данла ꙁ ѹстъ львовъ. ꙁбаввꙑ ... цѣсара науходоносора. ꙁбав   раба свого артемона С 226.4 Изч С Гр Ναβουχοδονοσόρ науходоносоръ