Исторически речник
наводь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
навод, наводьнаводꙗ, навода, наводьꙗнаводю, наводѹ, наводьюнаводмь, наводьмь, наводмъ, наводьмъ, наводмь, наводмънавод, наводь, наводнаводꙗ, навода, наводьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
навод, наводь, наводенаводмъ, наводьмъ, наводмь, наводьмь, наводмъ, наводмь, наводомъ, наводамънавод, наводь, навод, наводмнаводхъ, наводьхъ, наводхь, наводьхь, наводхъ, наводхьнавод, наводьнаводю, наводѹ, наводью
NnDu
наводма, наводьма, наводма, наводма
наводь -ꙗ ср Наводнение подобенъ естъ лвкѹ ꙁждѫштю храмнѫ. ꙇже скопа  ѹглѫб. ꙇ полож основане на камене. наводю же бꙑвъшѹ. прпаде рѣка храмнѣ то. ꙇ не може двгнѫт еѩ. основана бо бѣ на камене М Лк 6.48 З Изч М З Гр πλήμμυρα навод Нвб Срв наводнение ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР наводнене диал Дюв