Исторически речник
мѵрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѵрьнъ, мѵрьньмѵрьнамѵрьнѹмѵрьнъ, мѵрьньмѵрьнамѵрьномь, мѵрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѵрьнѣмѵрьне, мѵрьнꙑмѵрьнмѵрьнъ, мѵрьньмѵрьномъ, мѵрьномьмѵрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѵрьнꙑмѵрьнѣхъ, мѵрьнѣхьмѵрьнамѵрьнѹмѵрьномамѵрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѵрьнамѵрьнѹмѵрьномѵрьнамѵрьномь, мѵрьномъмѵрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѵрьнамѵрьнъ, мѵрьньмѵрьномъ, мѵрьномьмѵрьнамѵрьнꙑмѵрьнѣхъ, мѵрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѵрьнѣмѵрьнѹмѵрьномамѵрьнамѵрьнꙑ, мѵрьнѫмѵрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѵрьнѫ, мѵрьнѹмѵрьноѭ, мѵрьноѫ, мѵрьноѧ, мѵрьноюмѵрьнѣмѵрьнꙑмѵрьнъ, мѵрьньмѵрьнамъ, мѵрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѵрьнꙑмѵрьнаммѵрьнахъ, мѵрьнахьмѵрьнѣмѵрьнѹмѵрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѵрьнꙑ, мѵрьнꙑ, мѵрьномѵрьнаго, мѵрьнаего, мѵрьнааго, мѵрьнаго, мѵрьного, мѵрьнога, мѵрьнгомѵрьнѹмѹ, мѵрьнѹемѹ, мѵрьнѹѹмѹ, мѵрьнѹмѹ, мѵрьноомѹ, мѵрьномѹ, мѵрьноѹмѹ, мѵрьнмѹмѵрьнꙑ, мѵрьнꙑ, мѵрьномѵрьнаго, мѵрьнаего, мѵрьнааго, мѵрьнаго, мѵрьного, мѵрьнога, мѵрьнгомѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѵрьнѣмь, мѵрьнѣемь, мѵрьнѣѣмь, мѵрьнѣамь, мѵрьнѣмь, мѵрьнѣмъ, мѵрьнѣемъ, мѵрьнѣѣмъ, мѵрьнѣамъ, мѵрьнѣмъ, мѵрьномь, мѵрьномъмѵрьнꙑ, мѵрьнꙑ, мѵрьномѵрьнмѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхь, мѵрьнѣхъ, мѵрьнѣхьмѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмь, мѵрьнѣмъ, мѵрьнѣмьмѵрьнꙑѧ, мѵрьнꙑꙗ, мѵрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѵрьнꙑм, мѵрьнꙑммѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхьмѵрьнаꙗ, мѵрьнаа, мѵрьнаѣмѵрьнѹю, мѵрьноюмѵрьнꙑма, мѵрьнꙑмамѵрьно, мѵрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѵрьнаго, мѵрьнаего, мѵрьнааго, мѵрьнаго, мѵрьного, мѵрьнога, мѵрьнгомѵрьнѹмѹ, мѵрьнѹемѹ, мѵрьнѹѹмѹ, мѵрьнѹмѹ, мѵрьноомѹ, мѵрьномѹ, мѵрьноѹмѹ, мѵрьнмѹмѵрьно, мѵрьноемѵрьнаго, мѵрьннаего, мѵрьнааго, мѵрьнаго, мѵрьного, мѵрьнога, мѵрьнгомѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмъмѵрьнѣмь, мѵрьнѣемь, мѵрьнѣѣмь, мѵрьнѣамь, мѵрьнѣмь, мѵрьнѣмъ, мѵрьнѣемъ, мѵрьнѣѣмъ, мѵрьнѣамъ, мѵрьнѣмъ, мѵрьномь, мѵрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѵрьно, мѵрьноемѵрьнаꙗ, мѵрьнаа, мѵрьнаѣ, мѵрьнаѧмѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхь, мѵрьнѣхъ, мѵрьнѣхьмѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмь, мѵрьнѣмъ, мѵрьнѣмьмѵрьнаꙗ, мѵрьнаа, мѵрьнаѣ, мѵрьнаѧмѵрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхьмѵрьнѣмѵрьнѹю, мѵрьноюмѵрьнꙑма, мѵрьнꙑмамѵрьнаꙗ, мѵрьнаа, мѵрьнаѣ, мѵрьнаѧмѵрьнꙑѧ, мѵрьнꙑꙗ, мѵрьнѫѭ, мѵрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѵрьнѣ, мѵрьномѵрьнѫѭ, мѵрьнѹю, мѵрьноѭ, мѵрьноюмѵрьнѫѭ, мѵрьноѫ, мѵрьноѧ, мѵрьноюмѵрьнѣмѵрьнꙑѧ, мѵрьнꙑꙗ, мѵрьнꙑемѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнѣхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхь, мѵрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѵрьнꙑмъ, мѵрьнꙑмъ, мѵрьнѣмъ, мѵрьнꙑмь, мѵрьнꙑмь, мѵрьнѣмьмѵрьнꙑѧ, мѵрьнꙑꙗ, мѵрьнꙑемѵрьнꙑм, мѵрьнꙑммѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхъ, мѵрьнꙑхь, мѵрьнꙑхьмѵрьнѣмѵрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѵрьнꙑма, мѵрьнꙑмамѵрьнѣ, мѵрьнѣшмѵрьнѣшамѵрьнѣшѹ, мѵрьнѣшюмѵрьнѣмѵрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мѵрьнѣшемь, мѵрьнѣшемъмѵрьнѣшмѵрьнѣмѵрьнѣше, мѵрьнѣшмѵрьнѣшь, мѵрьнѣшъмѵрьнѣшемъ, мѵрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мѵрьнѣшѧмѵрьнѣшмѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшамѵрьнѣшѹ, мѵрьнѣшюмѵрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мѵрьнѣе, мѵрьнѣ, мѵрьнѣшемѵрьнѣшамѵрьнѣшѹ, мѵрьнѣшюмѵрьнѣе, мѵрьнѣ, мѵрьнѣшемѵрьнѣшамѵрьнѣшемь, мѵрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мѵрьнѣшмѵрьнѣе, мѵрьнѣмѵрьнѣша, мѵрьнѣшмѵрьнѣшь, мѵрьнѣшъмѵрьнѣшемъ, мѵрьнѣшемьмѵрьнѣша, мѵрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мѵрьнѣшмѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшмѵрьнѣшѹ, мѵрьнѣшюмѵрьнѣшемамѵрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мѵрьнѣшѧ, мѵрьнѣшѫ, мѵрьнѣшемѵрьнѣшмѵрьнѣшѫ, мѵрьнѣшѧ, мѵрьнѣшѹмѵрьнѣшеѭ, мѵрьнѣшеѫ, мѵрьнѣшеѧ, мѵрьнѣшеюмѵрьнѣшмѵрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мѵрьнѣшѧ, мѵрьнѣшѫ, мѵрьнѣшемѵрьнѣшь, мѵрьнѣшъмѵрьнѣшамъ, мѵрьнѣшамьмѵрьнѣшѧ, мѵрьнѣше, мѵрьнѣшѫмѵрьнѣшаммѵрьнѣшахъ, мѵрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мѵрьнѣшмѵрьнѣшѹ, мѵрьнѣшюмѵрьнѣшамамѵрьнѣ, мѵрьнѣшмѵрьнѣшаго, мѵрьнѣшаего, мѵрьнѣшааго, мѵрьнѣшагомѵрьнѣшѹмѹ, мѵрьнѣшѹемѹ, мѵрьнѣшѹѹмѹ, мѵрьнѣшѹмѹ, мѵрьнѣшюмѹ, мѵрьнѣшюемѹ, мѵрьнѣшюѹмѹ, мѵрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мѵрьнѣмѵрьнѣшаго, мѵрьнѣшаего, мѵрьнѣшааго, мѵрьнѣшагомѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъмѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъмѵрьнѣмѵрьнѣше, мѵрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхь, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмьмѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшѫѫмѵрьнѣшм, мѵрьнѣшммѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мѵрьнѣшѹю, мѵрьнѣшююмѵрьнѣшма, мѵрьнѣшмамѵрьнѣе, мѵрьнѣ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшемѵрьнѣшаго, мѵрьнѣшаего, мѵрьнѣшааго, мѵрьнѣшагомѵрьнѣшѹмѹ, мѵрьнѣшѹемѹ, мѵрьнѣшѹѹмѹ, мѵрьнѣшѹмѹ, мѵрьнѣшюмѹ, мѵрьнѣшюемѹ, мѵрьнѣшюѹмѹ, мѵрьнѣшюмѹмѵрьнѣе, мѵрьнѣ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мѵрьнѣшаго, мѵрьнѣшаего, мѵрьнѣшааго, мѵрьнѣшагомѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъмѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъмѵрьнѣе, мѵрьнѣ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшемѵрьнѣшаꙗ, мѵрьнѣшаѣ, мѵрьнѣшаѧмѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхь, мѵрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмьмѵрьнѣшаꙗ, мѵрьнѣшаѣ, мѵрьнѣшаѧмѵрьнѣшм, мѵрьнѣшммѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшмѵрьнѣшѹю, мѵрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мѵрьнѣшма, мѵрьнѣшмамѵрьнѣшꙗ, мѵрьнѣшѣ, мѵрьнѣшаꙗмѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшѧѩ, мѵрьнѣшѫѫ, мѵрьнѣшаѧ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшеѥмѵрьнѣшмѵрьнѣшѫѫ, мѵрьнѣшѫѭ, мѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшѧѩ, мѵрьнѣшююмѵрьнѣшѫѫ, мѵрьнѣшѫѭ, мѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшѧѩ, мѵрьнѣшюю, мѵрьнѣшеѭ, мѵрьнѣшеѫ, мѵрьнѣшеѧ, мѵрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мѵрьнѣшмѵрьнѣшꙗ, мѵрьнѣшѣмѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшѧѩ, мѵрьнѣшѫѫ, мѵрьнѣшаѧ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшеѥмѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхь, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмъ, мѵрьнѣшмь, мѵрьнѣшмьмѵрьнѣшѧѧ, мѵрьнѣшѧѩ, мѵрьнѣшѫѫ, мѵрьнѣшаѧ, мѵрьнѣшее, мѵрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мѵрьнѣшм, мѵрьнѣшммѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхъ, мѵрьнѣшхь, мѵрьнѣшхьмѵрьнѣшмѵрьнѣшѹю, мѵрьнѣшююмѵрьнѣшма, мѵрьнѣшма
мѵрьнъ -ꙑ прил Който се отнася до благоуханното масло миро маріа же пріемъш. лврѫ мѵра нарда. пістікіѩ многоцѣннꙑ. помаꙁа ноѕѣ свѣ.  отръ власꙑ свомі ноѕѣ его. храміна же сплън сѧ оⷮ вонѧ мѵрнꙑѩ А Йо 12.3 СК Изч А. СК Гр τοῦ μύρου Нвб Срв миро ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА