Исторически речник
мѫтел҄ьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
мѫтел҄ьство, мѫтел҄ъство, мѫтел҄ствомѫтел҄ьства, мѫтел҄ъства, мѫтел҄ствамѫтел҄ьствѹ, мѫтел҄ъствѹ, мѫтел҄ствѹмѫтел҄ьствомь, мѫтел҄ъствомь, мѫтел҄ствомь, мѫтел҄ьствомъ, мѫтел҄ъствомъ, мѫтел҄ствомъмѫтел҄ьствѣ, мѫтел҄ъствѣ, мѫтел҄ствѣмѫтел҄ьства, мѫтел҄ъства, мѫтел҄ства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
мѫтел҄ьствъ, мѫтел҄ъствъ, мѫтел҄ествъ, мѫтел҄ьствь, мѫтел҄ствь, мѫтел҄ьстъвь, мѫтел҄стъвь, мѫтел҄ьстьвь, мѫтел҄стьвьмѫтел҄рьствомъ, мѫтел҄ъствомъ, мѫтел҄ствомъ, мѫтел҄ьствомь, мѫтел҄ъствомь, мѫтел҄ствомьмѫтел҄ьствꙑ, мѫтел҄ъствꙑ, мѫтел҄ствꙑмѫтел҄ьствѣхъ, мѫтел҄ъствѣхъ, мѫтел҄ствѣхъ, мѫтел҄ьствѣхь, мѫтел҄ъствѣхь, мѫтел҄ствѣхьмѫтел҄ьствѣ, мѫтел҄ъствѣ, мѫтел҄ствѣмѫтел҄ьствѹ, мѫтел҄ъствѹ, мѫтел҄ствѹ
NnDu
мѫтел҄ьствома, мѫтел҄ъствома, мѫтел҄ствома
мѫтел҄ьство ср Проява на мъчител, тирания свꙙтꙑ артемонъ рее. тебе прѣобждѫ молꙙ сꙙ богѹ момѹ. да побѣждѫ мѫтел҄ьство тво С 226.24  ѫжнкꙑ ꙁведѣте ѧже доселѣ пожрѣсте. ваша бо дръжава ѹже раꙁдрѹш сꙙ. ваше мѫтел҄ьство ѹже прѣста. ваше шꙙтань лютѣ ꙗко раꙁдрѹш сꙙ С 467.11 дрьжѧ мѫтел҄ьство κρατοτύραννος Тиранин въ адъ дѣмъ. ꙗко да вдмъ. како тѹ тъгда дръжавоѭ крѣпъкоѭ. отънѫдь дръжтъ. дръжꙙштааго мѫтел҄ьство С 462.13—14 Изч С Гр τυραννίς Нвб мъчителство ОА ВА ЕтМл Срв мучителство книж остар ВА