Исторически речник
мѫл҄ьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѫл҄ьнъ, мѫл҄ьньмѫл҄ьнамѫл҄ьнѹмѫл҄ьнъ, мѫл҄ьньмѫл҄ьнамѫл҄ьномь, мѫл҄ьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѫл҄ьнѣмѫл҄ьне, мѫл҄ьнꙑмѫл҄ьнмѫл҄ьнъ, мѫл҄ьньмѫл҄ьномъ, мѫл҄ьномьмѫл҄ьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѫл҄ьнꙑмѫл҄ьнѣхъ, мѫл҄ьнѣхьмѫл҄ьнамѫл҄ьнѹмѫл҄ьномамѫл҄ьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѫл҄ьнамѫл҄ьнѹмѫл҄ьномѫл҄ьнамѫл҄ьномь, мѫл҄ьномъмѫл҄ьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѫл҄ьнамѫл҄ьнъ, мѫл҄ьньмѫл҄ьномъ, мѫл҄ьномьмѫл҄ьнамѫл҄ьнꙑмѫл҄ьнѣхъ, мѫл҄ьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѹмѫл҄ьномамѫл҄ьнамѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьнѫмѫл҄ьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѫл҄ьнѫ, мѫл҄ьнѹмѫл҄ьноѭ, мѫл҄ьноѫ, мѫл҄ьноѧ, мѫл҄ьноюмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнꙑмѫл҄ьнъ, мѫл҄ьньмѫл҄ьнамъ, мѫл҄ьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѫл҄ьнꙑмѫл҄ьнаммѫл҄ьнахъ, мѫл҄ьнахьмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѹмѫл҄ьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьномѫл҄ьнаго, мѫл҄ьнаего, мѫл҄ьнааго, мѫл҄ьнаго, мѫл҄ьного, мѫл҄ьнога, мѫл҄ьнгомѫл҄ьнѹмѹ, мѫл҄ьнѹемѹ, мѫл҄ьнѹѹмѹ, мѫл҄ьнѹмѹ, мѫл҄ьноомѹ, мѫл҄ьномѹ, мѫл҄ьноѹмѹ, мѫл҄ьнмѹмѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьномѫл҄ьнаго, мѫл҄ьнаего, мѫл҄ьнааго, мѫл҄ьнаго, мѫл҄ьного, мѫл҄ьнога, мѫл҄ьнгомѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѫл҄ьнѣмь, мѫл҄ьнѣемь, мѫл҄ьнѣѣмь, мѫл҄ьнѣамь, мѫл҄ьнѣмь, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьнѣемъ, мѫл҄ьнѣѣмъ, мѫл҄ьнѣамъ, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьномь, мѫл҄ьномъмѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьнꙑ, мѫл҄ьномѫл҄ьнмѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнѣхъ, мѫл҄ьнѣхьмѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьнѣмьмѫл҄ьнꙑѧ, мѫл҄ьнꙑꙗ, мѫл҄ьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѫл҄ьнꙑм, мѫл҄ьнꙑммѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхьмѫл҄ьнаꙗ, мѫл҄ьнаа, мѫл҄ьнаѣмѫл҄ьнѹю, мѫл҄ьноюмѫл҄ьнꙑма, мѫл҄ьнꙑмамѫл҄ьно, мѫл҄ьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѫл҄ьнаго, мѫл҄ьнаего, мѫл҄ьнааго, мѫл҄ьнаго, мѫл҄ьного, мѫл҄ьнога, мѫл҄ьнгомѫл҄ьнѹмѹ, мѫл҄ьнѹемѹ, мѫл҄ьнѹѹмѹ, мѫл҄ьнѹмѹ, мѫл҄ьноомѹ, мѫл҄ьномѹ, мѫл҄ьноѹмѹ, мѫл҄ьнмѹмѫл҄ьно, мѫл҄ьноемѫл҄ьнаго, мѫл҄ьннаего, мѫл҄ьнааго, мѫл҄ьнаго, мѫл҄ьного, мѫл҄ьнога, мѫл҄ьнгомѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмъмѫл҄ьнѣмь, мѫл҄ьнѣемь, мѫл҄ьнѣѣмь, мѫл҄ьнѣамь, мѫл҄ьнѣмь, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьнѣемъ, мѫл҄ьнѣѣмъ, мѫл҄ьнѣамъ, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьномь, мѫл҄ьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѫл҄ьно, мѫл҄ьноемѫл҄ьнаꙗ, мѫл҄ьнаа, мѫл҄ьнаѣ, мѫл҄ьнаѧмѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнѣхъ, мѫл҄ьнѣхьмѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьнѣмьмѫл҄ьнаꙗ, мѫл҄ьнаа, мѫл҄ьнаѣ, мѫл҄ьнаѧмѫл҄ьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхьмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѹю, мѫл҄ьноюмѫл҄ьнꙑма, мѫл҄ьнꙑмамѫл҄ьнаꙗ, мѫл҄ьнаа, мѫл҄ьнаѣ, мѫл҄ьнаѧмѫл҄ьнꙑѧ, мѫл҄ьнꙑꙗ, мѫл҄ьнѫѭ, мѫл҄ьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьномѫл҄ьнѫѭ, мѫл҄ьнѹю, мѫл҄ьноѭ, мѫл҄ьноюмѫл҄ьнѫѭ, мѫл҄ьноѫ, мѫл҄ьноѧ, мѫл҄ьноюмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнꙑѧ, мѫл҄ьнꙑꙗ, мѫл҄ьнꙑемѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнѣхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнꙑмъ, мѫл҄ьнѣмъ, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнꙑмь, мѫл҄ьнѣмьмѫл҄ьнꙑѧ, мѫл҄ьнꙑꙗ, мѫл҄ьнꙑемѫл҄ьнꙑм, мѫл҄ьнꙑммѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхъ, мѫл҄ьнꙑхь, мѫл҄ьнꙑхьмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѫл҄ьнꙑма, мѫл҄ьнꙑмамѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшамѫл҄ьнѣшѹ, мѫл҄ьнѣшюмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мѫл҄ьнѣшемь, мѫл҄ьнѣшемъмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѣше, мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшь, мѫл҄ьнѣшъмѫл҄ьнѣшемъ, мѫл҄ьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мѫл҄ьнѣшѧмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшамѫл҄ьнѣшѹ, мѫл҄ьнѣшюмѫл҄ьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшамѫл҄ьнѣшѹ, мѫл҄ьнѣшюмѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшамѫл҄ьнѣшемь, мѫл҄ьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѣша, мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшь, мѫл҄ьнѣшъмѫл҄ьнѣшемъ, мѫл҄ьнѣшемьмѫл҄ьнѣша, мѫл҄ьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѹ, мѫл҄ьнѣшюмѫл҄ьнѣшемамѫл҄ьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мѫл҄ьнѣшѧ, мѫл҄ьнѣшѫ, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѫ, мѫл҄ьнѣшѧ, мѫл҄ьнѣшѹмѫл҄ьнѣшеѭ, мѫл҄ьнѣшеѫ, мѫл҄ьнѣшеѧ, мѫл҄ьнѣшеюмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мѫл҄ьнѣшѧ, мѫл҄ьнѣшѫ, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшь, мѫл҄ьнѣшъмѫл҄ьнѣшамъ, мѫл҄ьнѣшамьмѫл҄ьнѣшѧ, мѫл҄ьнѣше, мѫл҄ьнѣшѫмѫл҄ьнѣшаммѫл҄ьнѣшахъ, мѫл҄ьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѹ, мѫл҄ьнѣшюмѫл҄ьнѣшамамѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшаго, мѫл҄ьнѣшаего, мѫл҄ьнѣшааго, мѫл҄ьнѣшагомѫл҄ьнѣшѹмѹ, мѫл҄ьнѣшѹемѹ, мѫл҄ьнѣшѹѹмѹ, мѫл҄ьнѣшѹмѹ, мѫл҄ьнѣшюмѹ, мѫл҄ьнѣшюемѹ, мѫл҄ьнѣшюѹмѹ, мѫл҄ьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѣшаго, мѫл҄ьнѣшаего, мѫл҄ьнѣшааго, мѫл҄ьнѣшагомѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъмѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъмѫл҄ьнѣмѫл҄ьнѣше, мѫл҄ьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхь, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмьмѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшѫѫмѫл҄ьнѣшм, мѫл҄ьнѣшммѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мѫл҄ьнѣшѹю, мѫл҄ьнѣшююмѫл҄ьнѣшма, мѫл҄ьнѣшмамѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшаго, мѫл҄ьнѣшаего, мѫл҄ьнѣшааго, мѫл҄ьнѣшагомѫл҄ьнѣшѹмѹ, мѫл҄ьнѣшѹемѹ, мѫл҄ьнѣшѹѹмѹ, мѫл҄ьнѣшѹмѹ, мѫл҄ьнѣшюмѹ, мѫл҄ьнѣшюемѹ, мѫл҄ьнѣшюѹмѹ, мѫл҄ьнѣшюмѹмѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мѫл҄ьнѣшаго, мѫл҄ьнѣшаего, мѫл҄ьнѣшааго, мѫл҄ьнѣшагомѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъмѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъмѫл҄ьнѣе, мѫл҄ьнѣ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшемѫл҄ьнѣшаꙗ, мѫл҄ьнѣшаѣ, мѫл҄ьнѣшаѧмѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхь, мѫл҄ьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмьмѫл҄ьнѣшаꙗ, мѫл҄ьнѣшаѣ, мѫл҄ьнѣшаѧмѫл҄ьнѣшм, мѫл҄ьнѣшммѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѹю, мѫл҄ьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мѫл҄ьнѣшма, мѫл҄ьнѣшмамѫл҄ьнѣшꙗ, мѫл҄ьнѣшѣ, мѫл҄ьнѣшаꙗмѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшѧѩ, мѫл҄ьнѣшѫѫ, мѫл҄ьнѣшаѧ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшеѥмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѫѫ, мѫл҄ьнѣшѫѭ, мѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшѧѩ, мѫл҄ьнѣшююмѫл҄ьнѣшѫѫ, мѫл҄ьнѣшѫѭ, мѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшѧѩ, мѫл҄ьнѣшюю, мѫл҄ьнѣшеѭ, мѫл҄ьнѣшеѫ, мѫл҄ьнѣшеѧ, мѫл҄ьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшꙗ, мѫл҄ьнѣшѣмѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшѧѩ, мѫл҄ьнѣшѫѫ, мѫл҄ьнѣшаѧ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшеѥмѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхь, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмъ, мѫл҄ьнѣшмь, мѫл҄ьнѣшмьмѫл҄ьнѣшѧѧ, мѫл҄ьнѣшѧѩ, мѫл҄ьнѣшѫѫ, мѫл҄ьнѣшаѧ, мѫл҄ьнѣшее, мѫл҄ьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мѫл҄ьнѣшм, мѫл҄ьнѣшммѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхъ, мѫл҄ьнѣшхь, мѫл҄ьнѣшхьмѫл҄ьнѣшмѫл҄ьнѣшѹю, мѫл҄ьнѣшююмѫл҄ьнѣшма, мѫл҄ьнѣшма
мѫл҄ьнъ -ꙑ прил мѫльнꙑ съсѫдъ βασανιστήριον [вар. καλαστήριον] Средство за измъчване  прмъ кнꙙꙁъ кн҄гꙑ цѣсарꙙ. сѣдъ на сѫдшт. повелѣвааше народъ градъскꙑхъ прводті мл҄ѫште.  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ н҄м полагат.  рее к н҄мъ глагол҄ꙙ С 174.29—30 мноꙁ же отъ народа вдѣвъше мѫлънꙑѧ съсѫдꙑ. ѹбоꙗвъше сꙙ прѣштенꙗ. послѹшашꙙ кнꙙꙁа.  отъстѫпшꙙ отъ вѣрꙑ хрсостовꙑ С 175.4—5 Изч С мѫлънъ Нвб Срв мъчило ’физически мъки изтезания които се налагат на някого’ ср остар ОА НГер ЕтМл АР