Исторически речник
мѫеньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѫеньскъ, мѫеньскьмѫеньскамѫеньскѹмѫеньскъ, мѫеньскьмѫеньскамѫеньскомь, мѫеньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѫеньсцѣмѫеньскъмѫеньсцмѫеньскъ, мѫеньскьмѫеньскомъ, мѫеньскомьмѫеньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѫеньскꙑмѫеньсцѣхъ, мѫеньсцѣхьмѫеньскамѫеньскѹмѫеньскомамѫеньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѫеньскамѫеньскѹмѫеньскомѫеньскамѫеньскомь, мѫеньскомъмѫеньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѫеньскамѫеньскъ, мѫеньскьмѫеньскомъ, мѫеньскомьмѫеньскꙑмѫеньскꙑмѫеньсцѣхъ, мѫеньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѫеньсцѣмѫеньскѹмѫеньскомамѫеньскамѫеньскꙑ, мѫеньскѫмѫеньсцѣ, мѫеньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѫеньскѫ, мѫеньскѹмѫеньскоѭ, мѫеньскоѫ, мѫеньскоѧ, мѫеньскоюмѫеньсцѣ, мѫеньстѣмѫеньскꙑмѫеньскъ, мѫеньскьмѫеньскамъ, мѫеньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѫеньскꙑмѫеньскаммѫеньскахъ, мѫеньскахьмѫеньсцѣ, мѫеньстѣмѫеньскѹмѫеньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѫеньскꙑ, мѫеньскꙑ, мѫеньскомѫеньскаго, мѫеньскаего, мѫеньскааго, мѫеньскаго, мѫеньского, мѫеньскога, мѫеньскгомѫеньскѹмѹ, мѫеньскѹемѹ, мѫеньскѹѹмѹ, мѫеньскѹмѹ, мѫеньскоомѹ, мѫеньскомѹ, мѫеньскоѹмѹ, мѫеньскмѹмѫеньскꙑ, мѫеньскꙑ, мѫеньскомѫеньскаго, мѫеньскаего, мѫеньскааго, мѫеньскаго, мѫеньского, мѫеньскога, мѫеньскгомѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѫеньсцѣмь, мѫеньсцѣемь, мѫеньсцѣѣмь, мѫеньсцѣамь, мѫеньсцѣмь, мѫеньсцѣмъ, мѫеньсцѣемъ, мѫеньсцѣѣмъ, мѫеньсцѣамъ, мѫеньсцѣмъ, мѫеньскомь, мѫеньскомъмѫеньскꙑ, мѫеньскꙑ, мѫеньскомѫеньсцмѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхь, мѫеньсцѣхъ, мѫеньсцѣхьмѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмь, мѫеньсцѣмъ, мѫеньсцѣмьмѫеньскꙑѧ, мѫеньскꙑꙗ, мѫеньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѫеньскꙑм, мѫеньскꙑммѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхьмѫеньскаꙗ, мѫеньскаа, мѫеньскаѣмѫеньскѹю, мѫеньскоюмѫеньскꙑма, мѫеньскꙑмамѫеньско, мѫеньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѫеньскаго, мѫеньскаего, мѫеньскааго, мѫеньскаго, мѫеньского, мѫеньскога, мѫеньскгомѫеньскѹмѹ, мѫеньскѹемѹ, мѫеньскѹѹмѹ, мѫеньскѹмѹ, мѫеньскоомѹ, мѫеньскомѹ, мѫеньскоѹмѹ, мѫеньскмѹмѫеньско, мѫеньскоемѫеньскаго, мѫеньскаего, мѫеньскааго, мѫеньскаго, мѫеньского, мѫеньскога, мѫеньскгомѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмъмѫеньсцѣмь, мѫеньсцѣемь, мѫеньсцѣѣмь, мѫеньсцѣамь, мѫеньсцѣмь, мѫеньсцѣмъ, мѫеньсцѣемъ, мѫеньсцѣѣмъ, мѫеньсцѣамъ, мѫеньсцѣмъ, мѫеньскомь, мѫеньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѫеньско, мѫеньскоемѫеньскаꙗ, мѫеньскаа, мѫеньскаѣ, мѫеньскаѧмѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхь, мѫеньсцѣхъ, мѫеньсцѣхьмѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмь, мѫеньсцѣмъ, мѫеньсцѣмьмѫеньскаꙗ, мѫеньскаа, мѫеньскаѣ, мѫеньскаѧмѫеньскꙑм, мѫеньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхьмѫеньсцѣмѫеньскѹю, мѫеньскоюмѫеньскꙑма, мѫеньскꙑмамѫеньскаꙗ, мѫеньскаа, мѫеньскаѣ, мѫеньскаѧмѫеньскꙑѧ, мѫеньскꙑꙗ, мѫеньскѫѭ, мѫеньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѫеньсцѣ, мѫеньстѣ, мѫеньскомѫеньскѫѭ, мѫеньскѹю, мѫеньскоѭ, мѫеньскоюмѫеньскѫѭ, мѫеньскоѫ, мѫеньскоѧ, мѫеньскоюмѫеньсцѣ, мѫеньстѣмѫеньскꙑѧ, мѫеньскꙑꙗ, мѫеньскꙑемѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньсцѣхъ, мѫеньстѣхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхь, мѫеньсцѣхь, мѫеньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѫеньскꙑмъ, мѫеньскꙑмъ, мѫеньсцѣмъ, мѫеньстѣмъ, мѫеньскꙑмь, мѫеньскꙑмь, мѫеньсцѣмь, мѫеньстѣмьмѫеньскꙑѧ, мѫеньскꙑꙗ, мѫеньскꙑемѫеньскꙑм, мѫеньскꙑммѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхъ, мѫеньскꙑхь, мѫеньскꙑхьмѫеньсцѣ, мѫеньстѣмѫеньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѫеньскꙑма, мѫеньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мѫеньскъ -ꙑ прил Мъченически, който се отнася до мъчение или до мъченик на мѫеньскꙑѧ страст рее. любꙙштмъ мѫенкꙑ да простьремъ сꙙ. благодѣт вьꙁемьѭште отъ н҄іхъ. новоꙗвьшемъ сꙙ намъ мѫенкомъ С 54.8 да ꙗко го ѹсѣкнѫшꙙ. повелѣ тѣло го вьврѣшт съ мѫеньскꙑ тѣлесꙑ вь рѣкѫ С 66.20 с ѹбо мѫен бꙑшꙙ тъгда скръб прмъше многꙑ.  въ подвꙁан мѫеньстѣѣмъ съконьашꙙ сꙙ С 256.16  съподоб мꙙ мѫеньскꙑмъ съвръшенмъ въгодт тебѣ. того бо по вьсꙙ дьн ождаѭ С 260.22 а вьсадт днѫ власть. с корене скопат  съꙁъдат. с корене скопат елнъска трѣбшта. а съꙁъдат мѫеньскꙑ цръкъв С 357.19 Тѧ славѧтъ патрарс  пророьсц нове • Тѧ ьтѫтъ а͞нгльсц събор  мѫеньсц плъц КО прест. е . гнатъ . феѡѳо́ръ , е҆пⷭ҇пъ а҆нтѡхїскы҆ . вѣнець пра҆ мнескъ пр троа҆нѣ цр . мрьскыⷯ лѣ . ҂е . ф . ХрГС 468a9-11 не подобаеть погрѣбати идеже сꙋть кости м͠ниьские ДК Сихь ради мⷱниьскые страдбы ѕѣлны , стрⷣалььскые борбы свѣтлы ПЕ Нед. 604r последи̇ въсталъ на негѡ̇ с͠нъ егѡ̀ стефанъ и ꙋдавилъ егѡ̀ съ ꙋже тако мꙋченически̇ скончалъ свое жити̇е мощи егѡ̀ и̇ до нинѣ цѣли и нетлении̇ въ дечане творатъ чꙋдеса много ПХ 36v С КО прест. ХрГС ДК ПЕ Нед. ПХ Гр μαρτυρικός τοῦ μαρτυρίου τῶν μαρτύρων Нвб мъченически ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР Срв мученически книж остар ВА