Исторически речник
мѫенца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мѫенцамѫенцѧ, мѫенцѫ, мѫенцꙑ, мѫенцемѫенцмѫенцѫ, мѫенцѹмѫенцеѭ, мѫенцеѫ, мѫенцеѧмѫенц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мѫенцемѫенцѧ, мѫенцѫ, мѫенцꙑ, мѫенцемѫенць, мѫенцъмѫенцамъ, мѫенцамьмѫенцаммѫенцахъ, мѫенцахь
NfOuNfGuNfDu
мѫенцмѫенцю, мѫенцѹмѫенцама
мѫенца ж Мъченица ⷺмца ноⷠ҇ѩ ҃е҃. стънѩ мⷱцѧ екатернꙑ А 127b 8 ⷺмца декѩⷠ҇ г҃. стъѩ мⷱцѧ варваръ А 127b 20 ⷺмца деⷦ҇ ҃б҃ стъѩ мцⷱѧ҃ анастасіѩ А 132b 2; . сегоⷤ҇ мѣⷰ҇ кд мⷱ҇ц ѳеклꙑ СК 131а 8 мѣⷰ҇. то.ⷤ҇ д҃. стꙑ мцⷱ҇ѧ варварꙑ  ѹлѣнѧ У IIа 18 стрстъ стаго соꙁона.  стѣ хартон мѫенц Е 25б 11  стаго мѫⷱ҇ка севрана.  стхъ мѫенцъ трехъ Е 29б 4 стрстъ стхъ мнⷱ҇къ. дѡдѡра.  дѡдѹма.  стѧ мѫⷱ҇нцѧ ....дор Е 29б 6 стрстъ. стѧ мнⷱ҇цѧ ефмѧ. пѣ҇н. глаⷭ҇. г҃ Е 34б 4 въ́ храмѣ стыѫ ҆ дѡбрѡ побѣ́дныѫ мⷱ҇н́цѫ е҆фїмї́ѫ Уст.Халк. 63a Ст͠аа же мⷱница раⷣуе се поаше съ дв͠домь . въꙁнесоу те г͠и ꙗко поⷣтꙿ ме ПЕ Нед. 607r помоли сѧ вои̇номꙿ ⸱ дати ̇и̇ мало врѣмѧ помолити сѧ ⸱ и̇ рекошѧ є̇и̇ ⸱ мⷱнице хв͠а мл͠и сѧ Златоуст 10а и приложише ю ѹ храмъ стго ѡца нашего Никола и ѹ храмь стꙋю мⷱницꙋ Параскїевꙋ Петкꙋ да слꙋжи ꙁа нихна дша и ꙁа родителева имь Бел. 188 А СК У Е Уст.Халк. ПЕ Нед. Златоуст Бел. Гр μάρτυς Нвб мъченица ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв мученица книж остар ВА