Исторически речник
мѫжьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
мѫжьство, мѫжъство, мѫжствомѫжьства, мѫжъства, мѫжствамѫжьствѹ, мѫжъствѹ, мѫжствѹмѫжьствомь, мѫжъствомь, мѫжствомь, мѫжьствомъ, мѫжъствомъ, мѫжствомъмѫжьствѣ, мѫжъствѣ, мѫжствѣмѫжьства, мѫжъства, мѫжства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
мѫжьствъ, мѫжъствъ, мѫжествъ, мѫжьствь, мѫжствь, мѫжьстъвь, мѫжстъвь, мѫжьстьвь, мѫжстьвьмѫжрьствомъ, мѫжъствомъ, мѫжствомъ, мѫжьствомь, мѫжъствомь, мѫжствомьмѫжьствꙑ, мѫжъствꙑ, мѫжствꙑмѫжьствѣхъ, мѫжъствѣхъ, мѫжствѣхъ, мѫжьствѣхь, мѫжъствѣхь, мѫжствѣхьмѫжьствѣ, мѫжъствѣ, мѫжствѣмѫжьствѹ, мѫжъствѹ, мѫжствѹ
NnDu
мѫжьствома, мѫжъствома, мѫжствома
мѫжьство ср Мъжество, храброст бъ вьсѣлѣетъ номꙑслънꙑѩ вь домъ. їꙁводѩ окованꙑѩ мѫжь(с)ствомъ СП 67.7 раба твоего вѣрънааго цра. въ мръ  правъдѫ  мѫжъство съхран СЕ 19а 6 да ... бѫдетъ ... мѫжъствѹ подвжънкъ СЕ 92b 18 кто сь стъ раꙁдрѹшвꙑ нашѫ непобѣдмѫѭ дръжавѫ  мѫжьство С 466.26 беꙁ мѫжьства ἄνανδρος Страхливо по стнѣ събравъшъ. беꙁ мѫжьства.  въ срѣхъ словесехъ беꙁ ѹма днъ С 335.22 СП СЕ С Гр ἀνδρεία ϑράσος ἀριστεία мѫжъство Нвб мъжество ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР