Исторически речник
мѫжьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѫжьсккъ, мѫжьсккьмѫжьсккамѫжьсккѹмѫжьсккъ, мѫжьсккьмѫжьсккамѫжьсккомь, мѫжьсккомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѫжьскцѣмѫжьсккъмѫжьскцмѫжьсккъ, мѫжьсккьмѫжьсккомъ, мѫжьсккомьмѫжьсккꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѫжьсккꙑмѫжьскцѣхъ, мѫжьскцѣхьмѫжьсккамѫжьсккѹмѫжьсккомамѫжьскко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѫжьсккамѫжьсккѹмѫжьсккомѫжьсккамѫжьсккомь, мѫжьсккомъмѫжьскцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѫжьсккамѫжьсккъ, мѫжьсккьмѫжьсккомъ, мѫжьсккомьмѫжьсккꙑмѫжьсккꙑмѫжьскцѣхъ, мѫжьскцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѫжьскцѣмѫжьсккѹмѫжьсккомамѫжьсккамѫжьсккꙑ, мѫжьсккѫмѫжьскцѣ, мѫжьсктѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѫжьсккѫ, мѫжьсккѹмѫжьсккоѭ, мѫжьсккоѫ, мѫжьсккоѧ, мѫжьсккоюмѫжьскцѣ, мѫжьсктѣмѫжьсккꙑмѫжьсккъ, мѫжьсккьмѫжьсккамъ, мѫжьсккамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѫжьсккꙑмѫжьсккаммѫжьсккахъ, мѫжьсккахьмѫжьскцѣ, мѫжьсктѣмѫжьсккѹмѫжьсккама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѫжьсккꙑ, мѫжьсккꙑ, мѫжьсккомѫжьсккаго, мѫжьсккаего, мѫжьсккааго, мѫжьсккаго, мѫжьсккого, мѫжьсккога, мѫжьсккгомѫжьсккѹмѹ, мѫжьсккѹемѹ, мѫжьсккѹѹмѹ, мѫжьсккѹмѹ, мѫжьсккоомѹ, мѫжьсккомѹ, мѫжьсккоѹмѹ, мѫжьсккмѹмѫжьсккꙑ, мѫжьсккꙑ, мѫжьсккомѫжьсккаго, мѫжьсккаего, мѫжьсккааго, мѫжьсккаго, мѫжьсккого, мѫжьсккога, мѫжьсккгомѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѫжьскцѣмь, мѫжьскцѣемь, мѫжьскцѣѣмь, мѫжьскцѣамь, мѫжьскцѣмь, мѫжьскцѣмъ, мѫжьскцѣемъ, мѫжьскцѣѣмъ, мѫжьскцѣамъ, мѫжьскцѣмъ, мѫжьсккомь, мѫжьсккомъмѫжьсккꙑ, мѫжьсккꙑ, мѫжьсккомѫжьскцмѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхь, мѫжьскцѣхъ, мѫжьскцѣхьмѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмь, мѫжьскцѣмъ, мѫжьскцѣмьмѫжьсккꙑѧ, мѫжьсккꙑꙗ, мѫжьсккꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѫжьсккꙑм, мѫжьсккꙑммѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхьмѫжьсккаꙗ, мѫжьсккаа, мѫжьсккаѣмѫжьсккѹю, мѫжьсккоюмѫжьсккꙑма, мѫжьсккꙑмамѫжьскко, мѫжьсккое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѫжьсккаго, мѫжьсккаего, мѫжьсккааго, мѫжьсккаго, мѫжьсккого, мѫжьсккога, мѫжьсккгомѫжьсккѹмѹ, мѫжьсккѹемѹ, мѫжьсккѹѹмѹ, мѫжьсккѹмѹ, мѫжьсккоомѹ, мѫжьсккомѹ, мѫжьсккоѹмѹ, мѫжьсккмѹмѫжьскко, мѫжьсккоемѫжьсккаго, мѫжьсккаего, мѫжьсккааго, мѫжьсккаго, мѫжьсккого, мѫжьсккога, мѫжьсккгомѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмъмѫжьскцѣмь, мѫжьскцѣемь, мѫжьскцѣѣмь, мѫжьскцѣамь, мѫжьскцѣмь, мѫжьскцѣмъ, мѫжьскцѣемъ, мѫжьскцѣѣмъ, мѫжьскцѣамъ, мѫжьскцѣмъ, мѫжьсккомь, мѫжьсккомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѫжьскко, мѫжьсккоемѫжьсккаꙗ, мѫжьсккаа, мѫжьсккаѣ, мѫжьсккаѧмѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхь, мѫжьскцѣхъ, мѫжьскцѣхьмѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмь, мѫжьскцѣмъ, мѫжьскцѣмьмѫжьсккаꙗ, мѫжьсккаа, мѫжьсккаѣ, мѫжьсккаѧмѫжьсккꙑм, мѫжьсккꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхьмѫжьскцѣмѫжьсккѹю, мѫжьсккоюмѫжьсккꙑма, мѫжьсккꙑмамѫжьсккаꙗ, мѫжьсккаа, мѫжьсккаѣ, мѫжьсккаѧмѫжьсккꙑѧ, мѫжьсккꙑꙗ, мѫжьсккѫѭ, мѫжьсккꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѫжьскцѣ, мѫжьсктѣ, мѫжьсккомѫжьсккѫѭ, мѫжьсккѹю, мѫжьсккоѭ, мѫжьсккоюмѫжьсккѫѭ, мѫжьсккоѫ, мѫжьсккоѧ, мѫжьсккоюмѫжьскцѣ, мѫжьсктѣмѫжьсккꙑѧ, мѫжьсккꙑꙗ, мѫжьсккꙑемѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьскцѣхъ, мѫжьсктѣхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхь, мѫжьскцѣхь, мѫжьсктѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѫжьсккꙑмъ, мѫжьсккꙑмъ, мѫжьскцѣмъ, мѫжьсктѣмъ, мѫжьсккꙑмь, мѫжьсккꙑмь, мѫжьскцѣмь, мѫжьсктѣмьмѫжьсккꙑѧ, мѫжьсккꙑꙗ, мѫжьсккꙑемѫжьсккꙑм, мѫжьсккꙑммѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхъ, мѫжьсккꙑхь, мѫжьсккꙑхьмѫжьскцѣ, мѫжьсктѣмѫжьсккѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѫжьсккꙑма, мѫжьсккꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мѫжьскъ -ꙑ прил Мъжки мⷺца сепⷠ҇ ҃д҃. стаго мⷱка ромаⷩ҇ ...  прнⷣ҇ъѩ ефросінъ нареенъѩ меⷩмь мѫжскомъ ꙁмараꙁдь А 121а 26 ꙇже не отъ кръві. н отъ похот плътьскꙑ. н отъ похот мѫжьскꙑ. нъ отъ ба родшѧ сѧ М Йо 1.13 З А вдѣвъш же мат го тъ днъ оставьнъ. отъвръгъш женьскѫѭ немошть. вьꙁемъш же мѫжьскѫѭ крѣпость  мѫдрость С 80.17—18 мѫжьскъ полъ [τὸ] ἄρσεν Мъжки пол онъ же отъвѣштавъ рее мъ. нѣсте л ьл. ѣко сътвор  ꙇскон мѫжескъ полъ  женескъ. сътворлъ естъ М Мт 19.4 З А младьньць мѫжьска полѹ [τὸ] ἄρσεν Момченце вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полѹ. раꙁвръꙁаѩ ложесна сто гв нареетъ сѧ М Лк 2.23 З А СК Б мѫжьскъ обраꙁъ ἀνήρ Образ, вид на мъж дꙗволъ прѣмѣн сꙙ въ мѫжескъ обраꙁъ С 78.25 М З А СК Б СЕ С МЛ Гр [τοῦ] ἀνδρός ἀνδρεῖος ἀνδρικός мѫжескъ мѫжъскъ мѫжскъ Нвб мъжески остар ВА НГер ЕтМл Срв мъжки ОА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА