Исторически речник
мѫжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѫжат сѧмѫжаѭ, мѫжаѫ, мѫжаѧ, мѫжаюмѫжаш, мѫжаеш, мѫжаашмѫжатъ, мѫжаетъ, мѫжаатъ, мѫжать, мѫжаеть, мѫжаать, мѫжат, мѫжает, мѫжаатмѫжамъ, мѫжаемъ, мѫжаамъ, мѫжамь, мѫжаемь, мѫжаамь, мѫжам, мѫжаем, мѫжаам, мѫжамо, мѫжаемо, мѫжаамомѫжате, мѫжаете, мѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫжаѭтъ, мѫжаѫтъ, мѫжаѧтъ, мѫжаютъ, мѫжаѭть, мѫжаѫть, мѫжаѧть, мѫжають, мѫжаѭт, мѫжаѫт, мѫжаѧт, мѫжаютмѫжавѣ, мѫжаевѣ, мѫжаавѣмѫжата, мѫжаета, мѫжаатамѫжате, мѫжаете, мѫжаатемѫжамѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѫжамъ, мѫжамь, мѫжаммѫжатемѫжавѣмѫжатамѫжахъ, мѫжахь, мѫжахмѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѫжамѫжахомъ, мѫжахомь, мѫжахом, мѫжахмꙑмѫжастемѫжашѧ, мѫжашѫ, мѫжаша, мѫжаше, мѫжахѫмѫжаховѣмѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѫжастемѫжаахъ, мѫжахъ, мѫжаахь, мѫжахь, мѫжаах, мѫжахмѫжааше, мѫжашемѫжааше, мѫжашемѫжаахомъ, мѫжахомъ, мѫжаахомь, мѫжахомь, мѫжаахом, мѫжахоммѫжаашете, мѫжашете, мѫжаасте, мѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѫжаахѫ, мѫжахѫ, мѫжаахѹ, мѫжахѹмѫжааховѣ, мѫжаховѣмѫжаашета, мѫжашета, мѫжааста, мѫжастамѫжаашете, мѫжашете, мѫжаасте, мѫжасте
мѫжат сѧ -мѫжаѭ сѧ -мѫжаш сѧ несв Мъжествен съм, държа се, постъпвам мъжки, храбро та вса вдꙙ ѹтел҄ь.  ѹвѣдѣвъ ꙗкоже вьсь дховьнъ стъ.  дьнь ꙗе дьнь. на вꙑсотѫ растетъ ꙙстꙑмъ теенмь оправьданꙗ. отт помꙑсл. дного го оставт мѫжаѭшта сꙙ.  крѣпꙙшта въ благꙑѧ дѣтѣл подвꙁѣхъ С 548.12—13 В повел.Дерзай, дерзайте. мѫжаіте сѩ і да крѣпітъ сѩ сръдъце ваше СП 30.25 мѫжаі сѩ  да крѣпітъ сѩ сръдъце твое СП 26.13 мѫжа сꙙ  крѣп сꙙ алеѯандре о мен момъ С 162.19 Изч СП С Гр ἀνδρίζομαι Нвб Срв мужая се остар ВА