Исторически речник
мѫдрьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѫдрьствоватмѫдрьствѹѭ, мѫдрьствѹѫ, мѫдрьствѹѧ, мѫдрьствѹюмѫдрьствѹш, мѫдрьствѹеш, мѫдрьствѹѹшмѫдрьствѹтъ, мѫдрьствѹетъ, мѫдрьствѹѹтъ, мѫдрьствѹть, мѫдрьствѹеть, мѫдрьствѹѹть, мѫдрьствѹт, мѫдрьствѹет, мѫдрьствѹѹтмѫдрьствѹмъ, мѫдрьствѹемъ, мѫдрьствѹѹмъ, мѫдрьствѹмь, мѫдрьствѹемь, мѫдрьствѹѹмь, мѫдрьствѹм, мѫдрьствѹем, мѫдрьствѹѹм, мѫдрьствѹмо, мѫдрьствѹемо, мѫдрьствѹѹмомѫдрьствѹте, мѫдрьствѹете, мѫдрьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫдрьствѹѭтъ, мѫдрьствѹѫтъ, мѫдрьствѹѧтъ, мѫдрьствѹютъ, мѫдрьствѹѭть, мѫдрьствѹѫть, мѫдрьствѹѧть, мѫдрьствѹють, мѫдрьствѹѭт, мѫдрьствѹѫт, мѫдрьствѹѧт, мѫдрьствѹютмѫдрьствѹвѣ, мѫдрьствѹевѣ, мѫдрьствѹѹвѣмѫдрьствѹта, мѫдрьствѹета, мѫдрьствѹѹтамѫдрьствѹте, мѫдрьствѹете, мѫдрьствѹѹтемѫдрьствѹмѫдрьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѫдрьствѹмъ, мѫдрьствѹмь, мѫдрьствѹммѫдрьствѹтемѫдрьствѹвѣмѫдрьствѹтамѫдрьствовахъ, мѫдрьствовахь, мѫдрьствовахмѫдрьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѫдрьствовамѫдрьствовахомъ, мѫдрьствовахомь, мѫдрьствовахом, мѫдрьствовахомꙑмѫдрьствовастемѫдрьствовашѧ, мѫдрьствовашѫ, мѫдрьствоваша, мѫдрьствоваше, мѫдрьствовахѫмѫдрьствоваховѣмѫдрьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѫдрьствовастемѫдрьствоваахъ, мѫдрьствовахъ, мѫдрьствоваахь, мѫдрьствовахь, мѫдрьствоваах, мѫдрьствовахмѫдрьствовааше, мѫдрьствовашемѫдрьствовааше, мѫдрьствовашемѫдрьствоваахомъ, мѫдрьствовахомъ, мѫдрьствоваахомь, мѫдрьствовахомь, мѫдрьствоваахом, мѫдрьствовахоммѫдрьствоваашете, мѫдрьствовашете, мѫдрьствоваасте, мѫдрьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѫдрьствоваахѫ, мѫдрьствовахѫ, мѫдрьствоваахѹ, мѫдрьствовахѹмѫдрьствовааховѣ, мѫдрьствоваховѣмѫдрьствоваашета, мѫдрьствовашета, мѫдрьствовааста, мѫдрьствовастамѫдрьствоваашете, мѫдрьствовашете, мѫдрьствоваасте, мѫдрьствовасте
мѫдрьствоват -мѫдрьствѹѭ -мѫдрьствѹш несв Мисля, размишлявам ꙇ дажд намъ тѫ мѫдръствоват. ѣже о хѣ сѣ СЕ 11а 11 Изч СЕ Гр φρονέω мѫдръствоват Нвб мъдърствувам остар ОА ЕтМл