Исторически речник
мѧст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѧст сѧмѧтѫ, мѩтѫ, мѧтѹмѧтеш, мѩтешмѧтетъ, мѩтетъ, мѧтеть, мѩтеть, мѧтетмѧтемъ, мѩтемъ, мѧтемь, мѩтемь, мѧтем, мѧтемомѧтете, мѩтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѧтѫтъ, мѩтѫтъ, мѧтѹтъ, мѧтѫть, мѩтѫть, мѧтѹть, мѩтѹть, мѧтѫт, мѧтѹт, мѩтѹтмѧтевѣ, мѩтевѣмѧтета, мѩтетамѧтете, мѩтетемѧт, мѩтмѧт, мѩт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѧтѣмъ, мѩтѣмъ, мѧтѣмь, мѩтѣмь, мѧтѣммѧтѣте, мѩтѣтемѧтѣвѣ, мѩтѣвѣмѧтѣта, мѩтѣтамѧсъ, мѩсъ, мѧтохъ, мѧсь, мѩсь, мѧтохь, мѧтохмѧте, мѩте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѧте, мѩтемѧсомъ, мѩсомъ, мѧтохомъ, мѧсомь, мѩсомь, мѧтохомь, мѧтохоммѧсте, мѩсте, мѧтостемѧсѧ, мѧшѧ, мѩсѧ, мѩшѧ, мѧтошѧ, мѧша, мѧтоша, мѧше, мѧтоше, мѧтошѫмѧсовѣ, мѩсовѣ, мѧтоховѣмѧста, мѩста, мѧтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѧсте, мѩсте, мѧтостемѧтѣахъ, мѧтѣхъ, мѧтѣахь, мѧтѣхь, мѧтѣах, мѧтѣхмѧтѣаше, мѧтѣшемѧтѣаше, мѧтѣшемѧтѣахомъ, мѧтѣхомъ, мѧтѣахомь, мѧтѣхомь, мѧтѣахом, мѧтѣхоммѧтѣашете, мѧтѣшете, мѧтѣасте, мѧтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѧтѣахѫ, мѧтѣхѫ, мѧтѣахѹ, мѧтѣхѹмѧтѣаховѣ, мѧтѣховѣмѧтѣашета, мѧтѣшета, мѧтѣаста, мѧтѣстамѧтѣашете, мѧтѣшете, мѧтѣасте, мѧтѣсте
мѧст сѧ -мѧтѫ сѧ -мѧтеш сѧ несв Вълнувам се, смущавам се, безпокоя се ꙁемⷧѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ. ꙇ обѣшаетъ трѫсомь К 11b 4 пакꙑ мꙙтетъ сꙙ ждовьскꙑ несьмꙑсльнꙑ родъ С 424.23 гон҄еню же ѹбо належꙙштѹ на крьстꙗнꙑ ꙁѣло егуптьстѣ странѣ ꙁѣло мꙙтѫшт сꙙ. савнъ кто менемь вь то врѣмꙙ сꙑ ... таꙗше сꙙ. въ постѣхъ  молтвахъ С 145.8 адъ мꙙтетъ сꙙ С 479.19 вдꙙште стааго обраꙁѹѭшта сꙙ мꙙтѣахѫ сꙙ. плаѫште сꙙ  нꙿсоже сьмѣѭште решт С 47.26—27 Изч К С Гр ταράσσομαι ϑορυβέομαι χειμάζομαι Нвб Ø