Исторически речник
мѧкъкъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѧкъкъ, мѧкъкь, мѧкокъ, мѧкокьмѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкѹ, мѧкькѹ, мѧккѹмѧкъкъ, мѧкъкь, мѧкокъ, мѧкокьмѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкомь, мѧкъкомъ, мѧкькомь, мѧкькомъ, мѧккомь, мѧккомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣмѧкъе, мѧкье, мѧке, мѧкъкꙑмѧкъц, мѧкьц, мѧкцмѧкъкъ, мѧкъкь, мѧкокъ, мѧкокьмѧкъкомъ, мѧкъкомь, мѧккомъ, мѧкькомь, мѧккомьмѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑмѧкъцѣхъ, мѧкъцѣхь, мѧкьцѣхъ, мѧкьцѣхь, мѧкцѣхъ, мѧкцѣхьмѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкѹ, мѧкькѹ, мѧккѹмѧкъкома, мѧкькома, мѧккомамѧкъко, мѧкько, мѧкко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкѹ, мѧкькѹ, мѧккамѧкъко, мѧкько, мѧккомѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкомь, мѧкъкомъ, мѧкькомь, мѧкькомъ, мѧккомь, мѧккомъмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкъ, мѧкъкь, мѧкокъ, мѧкокьмѧкъкомъ, мѧкъкомь, мѧкькомъ, мѧкькомь, мѧккомъ, мѧккомьмѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑмѧкъцѣхъ, мѧкъцѣхь, мѧкьцѣхъ, мѧкьцѣхь, мѧкцѣхъ, мѧкцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѧкъцѣмѧкъкѹ, мѧкькѹ, мѧккѹмѧкъкома, мѧкькома, мѧккомамѧкъка, мѧкька, мѧккамѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑ, мѧкъкѫмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѧкъкѫ, мѧкькѹмѧкъкоѭ, мѧкъкоѫ, мѧкькоѫ, мѧкькоѭ, мѧккоѫ, мѧккоѭ, мѧкъкоѧ, мѧкькоѧ, мѧккоѧ, мѧкъкою, мѧкькою, мѧккоюмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣмѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑмѧкъкъ, мѧкъкь, мѧкокъ, мѧкокьмѧкъкамъ, мѧкъкамь, мѧкькамъ, мѧкькамь, мѧккамъ, мѧккамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѧкъкꙑ, мѧкькꙑ, мѧккꙑмѧкъкам, мѧкькам, мѧккаммѧкъкахъ, мѧкъкахь, мѧкькахъ, мѧкькахь, мѧккахъ, мѧккахьмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣмѧкъкѹ, мѧкькѹ, мѧккѹмѧкъкама, мѧкькама, мѧккама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѧкъкꙑ, мѧкъкꙑ, мѧкъко, мѧкькꙑ, мѧкькꙑ, мѧкько, мѧккꙑ, мѧккꙑ, мѧккомѧкъкаго, мѧкъкаего, мѧкъкааго, мѧкъкаго, мѧкъкого, мѧкъкога, мѧкъкго, мѧкькаго, мѧкькаего, мѧкькааго, мѧкькаго, мѧкького, мѧкькога, мѧкькго, мѧккаго, мѧккаего, мѧккааго, мѧккаго, мѧккого, мѧккога, мѧккгомѧкъкѹмѹ, мѧкъкѹемѹ, мѧкъкѹѹмѹ, мѧкъкѹмѹ, мѧкъкоомѹ, мѧкъкомѹ, мѧкъкмѹ, мѧкькѹмѹ, мѧкькѹемѹ, мѧкькѹѹмѹ, мѧкькѹмѹ, мѧкькоомѹ, мѧкькомѹ, мѧкькмѹ, мѧккѹмѹ, мѧккѹемѹ, мѧккѹѹмѹ, мѧккѹмѹ, мѧккоомѹ, мѧккомѹ, мѧккмѹмѧкъкꙑ, мѧкъкꙑ, мѧкъко, мѧкькꙑ, мѧкькꙑ, мѧкько, мѧккꙑ, мѧккꙑ, мѧккомѧкъкаго, мѧкъкаего, мѧкъкааго, мѧкъкаго, мѧкъкого, мѧкъкога, мѧкъкго, мѧкькаго, мѧкькаего, мѧкькааго, мѧкькаго, мѧкького, мѧкькога, мѧкькго, мѧккаго, мѧккаего, мѧккааго, мѧккаго, мѧккого, мѧккога, мѧккгомѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмъ, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмъ, мѧккꙑмь, мѧккꙑмь, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѧкъцѣмь, мѧкъцѣемь, мѧкъцѣѣмь, мѧкъцѣамь, мѧкъцѣмь, мѧкъцѣмъ, мѧкъцѣемъ, мѧкъцѣѣмъ, мѧкъцѣамъ, мѧкъцѣмъ, мѧкьцѣмь, мѧкьцѣемь, мѧкьцѣѣмь, мѧкьцѣамь, мѧкьцѣмь, мѧкьцѣмъ, мѧкьцѣемъ, мѧкьцѣѣмъ, мѧкьцѣамъ, мѧкьцѣмъ, мѧкцѣмь, мѧкцѣемь, мѧкцѣѣмь, мѧкцѣамь, мѧкцѣмь, мѧкцѣмъ, мѧкцѣемъ, мѧкцѣѣмъ, мѧкцѣамъ, мѧкцѣмъ, мѧкъкомь, мѧкькомь, мѧккомьмѧкъкꙑ, мѧкъкꙑ, мѧкъко, мѧкькꙑ, мѧкькꙑ, мѧкько, мѧккꙑ, мѧккꙑ, мѧккомѧкъц, мѧкьц, мѧкцмѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхь, мѧкъкꙑхь, мѧкъцѣхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхь, мѧкькꙑхь, мѧкьцѣхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхь, мѧккꙑхь, мѧкцѣхъ, мѧкъцѣхь, мѧкьцѣхь, мѧкцѣхьмѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмь, мѧкъцѣмъ, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмь, мѧкьцѣмъ, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмь, мѧкцѣмъ, мѧкъцѣмь, мѧкьцѣмь, мѧкцѣмьмѧкъкꙑѧ, мѧкъкꙑꙗ, мѧкъкꙑе, мѧкькꙑѧ, мѧкькꙑꙗ, мѧкькꙑе, мѧккꙑѧ, мѧккꙑꙗ, мѧккꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѧкъкꙑм, мѧкъкꙑм, мѧкькꙑм, мѧкькꙑм, мѧккꙑм, мѧккꙑммѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхь, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхь, мѧкькꙑхь, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхь, мѧккꙑхьмѧкъкаꙗ, мѧкькаа, мѧккаѣмѧкъкѹю, мѧкькѹю, мѧккѹю, мѧкъкою, мѧкькою, мѧккоюмѧкъкꙑма, мѧкъкꙑма, мѧкькꙑма, мѧкькꙑма, мѧккꙑма, мѧккꙑмамѧкъко, мѧкъкое, мѧкько, мѧкькое, мѧкко, мѧккое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѧкъкаго, мѧкъкаего, мѧкъкааго, мѧкъкаго, мѧкъкого, мѧкъкога, мѧкъкго, мѧкькаго, мѧкькаего, мѧкькааго, мѧкькаго, мѧкького, мѧкькога, мѧкькго, мѧккаго, мѧккаего, мѧккааго, мѧккаго, мѧккого, мѧккога, мѧккгомѧкъкѹмѹ, мѧкъкѹемѹ, мѧкъкѹѹмѹ, мѧкъкѹмѹ, мѧкъкоомѹ, мѧкъкомѹ, мѧкъкмѹ, мѧкькѹмѹ, мѧкькѹемѹ, мѧкькѹѹмѹ, мѧкькѹмѹ, мѧкькоомѹ, мѧкькомѹ, мѧкькмѹ, мѧккѹмѹ, мѧккѹемѹ, мѧккѹѹмѹ, мѧккѹмѹ, мѧккоомѹ, мѧккомѹ, мѧккмѹмѧкъко, мѧкъкое, мѧкько, мѧкькое, мѧкко, мѧккоемѧкъкаго, мѧкъкаего, мѧкъкааго, мѧкъкаго, мѧкъкого, мѧкъкога, мѧкъкго, мѧкькаго, мѧкькаего, мѧкькааго, мѧкькаго, мѧкького, мѧкькога, мѧкькго, мѧккаго, мѧккаего, мѧккааго, мѧккаго, мѧккого, мѧккога, мѧккгомѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмъ, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмъ, мѧккꙑмь, мѧккꙑмь, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмъмѧкъцѣмь, мѧкъцѣемь, мѧкъцѣѣмь, мѧкъцѣамь, мѧкъцѣмь, мѧкъцѣмъ, мѧкъцѣемъ, мѧкъцѣѣмъ, мѧкъцѣамъ, мѧкъцѣмъ, мѧкьцѣмь, мѧкьцѣемь, мѧкьцѣѣмь, мѧкьцѣамь, мѧкьцѣмь, мѧкьцѣмъ, мѧкьцѣемъ, мѧкьцѣѣмъ, мѧкьцѣамъ, мѧкьцѣмъ, мѧкцѣмь, мѧкцѣемь, мѧкцѣѣмь, мѧкцѣамь, мѧкцѣмь, мѧкцѣмъ, мѧкцѣемъ, мѧкцѣѣмъ, мѧкцѣамъ, мѧкцѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѧкъко, мѧкъкое, мѧкько, мѧкькое, мѧкко, мѧккоемѧкъкаꙗ, мѧкъкаа, мѧкъкаѣ, мѧкъкаѧмѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхь, мѧкъкꙑхь, мѧкъцѣхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхь, мѧкькꙑхь, мѧкьцѣхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхь, мѧккꙑхь, мѧкцѣхъ, мѧкъцѣхь, мѧкьцѣхь, мѧкцѣхьмѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмь, мѧкъкꙑмь, мѧкъцѣмъ, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмь, мѧкькꙑмь, мѧкьцѣмъ, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмь, мѧкцѣмъ, мѧкъцѣмь, мѧкьцѣмь, мѧкцѣмьмѧкъкаꙗ, мѧкъкаа, мѧкъкаѣ, мѧкъкаѧмѧкъкꙑм, мѧкъкꙑм, мѧкькꙑм, мѧкькꙑм, мѧккꙑм, мѧккꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхь, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхь, мѧкькꙑхь, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхь, мѧккꙑхьмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣмѧкъкѹю, мѧкькѹю, мѧккѹю, мѧкъкою, мѧкькою, мѧккоюмѧкъкꙑма, мѧкъкꙑма, мѧкькꙑма, мѧкькꙑма, мѧккꙑма, мѧккꙑмамѧкъка, мѧкъкаа, мѧкъкаѣ, мѧкъкаѧ, мѧкька, мѧкькаа, мѧкькаѣ, мѧкькаѧ, мѧккаꙗ, мѧккаа, мѧккаѣ, мѧккаѧмѧкъкꙑѧ, мѧкъкꙑꙗ, мѧкъкѫѭ, мѧкъкꙑе, мѧкькꙑѧ, мѧкькꙑꙗ, мѧкькѫѭ, мѧкькꙑе, мѧккꙑѧ, мѧккꙑꙗ, мѧккѫѭ, мѧккꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѧкъцѣ, мѧкъко, мѧкьцѣ, мѧкько, мѧкцѣ, мѧккомѧкъкѫѭ, мѧкъкѹю, мѧкъкоѭ, мѧкъкою, мѧкькѫѭ, мѧкькѹю, мѧкькоѭ, мѧкькою, мѧккѫѭ, мѧккѹю, мѧккоѭ, мѧккоюмѧкъкѫѭ, мѧкъкоѫ, мѧкъкоѧ, мѧкъкою, мѧкькѫѭ, мѧкькоѫ, мѧкькоѧ, мѧкькою, мѧккѫѭ, мѧккоѫ, мѧккоѧ, мѧккоюмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣ, мѧкꙿцѣмѧкъкꙑѧ, мѧкъкꙑꙗ, мѧкъкꙑе, мѧкькꙑѧ, мѧкькꙑꙗ, мѧкькꙑе, мѧккꙑѧ, мѧккꙑꙗ, мѧккꙑемѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкъцѣхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкьцѣхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧкцѣхъ
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѧкъкꙑмъ, мѧкъкꙑмъ, мѧкъцѣхъ, мѧкькꙑмъ, мѧкькꙑмъ, мѧкьцѣмъ, мѧккꙑмъ, мѧккꙑмъ, мѧкцѣхъмѧкъкꙑѧ, мѧкъкꙑꙗ, мѧкъкꙑе, мѧкькꙑѧ, мѧкькꙑꙗ, мѧкькꙑе, мѧккꙑѧ, мѧккꙑꙗ, мѧккꙑемѧкъкꙑм, мѧкъкꙑм, мѧкькꙑм, мѧкькꙑм, мѧккꙑм, мѧккꙑммѧкъкꙑхъ, мѧкъкꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧкькꙑхъ, мѧккꙑхъ, мѧккꙑхъмѧкъцѣ, мѧкьцѣ, мѧкцѣ, мѧкꙿцѣмѧкъкѹю, мѧкькѹю, мѧккѹю, мѧкꙿкѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѧкъкꙑма, мѧкъкꙑма, мѧкькꙑма, мѧкькꙑма, мѧккꙑма, мѧккꙑмамѧкъамѧкъашамѧкъашѹ, мѧкъашюмѧкъамѧкъаша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мѧкъашемь, мѧкъашемъмѧкъашмѧкъамѧкъаше, мѧкъашмѧкъашь, мѧкъашъмѧкъашемъ, мѧкъашемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мѧкъашѧмѧкъашмѧкъашхъ, мѧкъашхьмѧкъашамѧкъашѹ, мѧкъашюмѧкъашема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мѧкъае, мѧкъа, мѧкъашемѧкъашамѧкъашѹ, мѧкъашюмѧкъае, мѧкъа, мѧкъашемѧкъашамѧкъашемь, мѧкъашемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мѧкъашмѧкъае, мѧкъамѧкъаша, мѧкъашмѧкъашь, мѧкъашъмѧкъашемъ, мѧкъашемьмѧкъаша, мѧкъаш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мѧкъашмѧкъашхъ, мѧкъашхьмѧкъашмѧкъашѹ, мѧкъашюмѧкъашемамѧкъаш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мѧкъашѧ, мѧкъашѫ, мѧкъашемѧкъашмѧкъашѫ, мѧкъашѧ, мѧкъашемѧкъашеѭ, мѧкъашеѫ, мѧкъашеѧ, мѧкъашеюмѧкъашмѧкъаш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мѧкъашѧ, мѧкъашѫ, мѧкъашемѧкъашь, мѧкъашъмѧкъашамъ, мѧкъашамьмѧкъашѧ, мѧкъашѫ, мѧкъашемѧкъашаммѧкъашахъ, мѧкъашахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мѧкъашмѧкъашѹ, мѧкъашюмѧкъашамамѧкъамѧкъашаго, мѧкъашаего, мѧкъашааго, мѧкъашагомѧкъашѹмѹ, мѧкъашѹемѹ, мѧкъашѹѹмѹ, мѧкъашѹмѹ, мѧкъашюмѹ, мѧкъашюемѹ, мѧкъашюѹмѹ, мѧкъашюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мѧкъамѧкъашаго, мѧкъашаего, мѧкъашааго, мѧкъашагомѧкъашмь, мѧкъашмь, мѧкъашмъ, мѧкъашмъмѧкъашмь, мѧкъашмьмѧкъамѧкъаше, мѧкъаш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашхьмѧкъашмъ, мѧкъашмъ, мѧкъашмь, мѧкъашмьмѧкъашѧѧ, мѧкъашее, мѧкъашѫѫмѧкъашм, мѧкъашммѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашхьмѧкъашаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мѧкъашѹю, мѧкъашююмѧкъашма, мѧкъашмамѧкъае, мѧкъа, мѧкъашее, мѧкъашемѧкъашаго, мѧкъашаего, мѧкъашааго, мѧкъашагомѧкъашѹмѹ, мѧкъашѹемѹ, мѧкъашѹѹмѹ, мѧкъашѹмѹ, мѧкъашюмѹ, мѧкъашюемѹ, мѧкъашюѹмѹ, мѧкъашюмѹмѧкъае, мѧкъа, мѧкъашее, мѧкъаше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мѧкъашаго, мѧкъашаего, мѧкъашааго, мѧкъашагомѧкъашмь, мѧкъашмь, мѧкъашмъ, мѧкъашмъмѧкъашмь, мѧкъашмьмѧкъае, мѧкъа, мѧкъашее, мѧкъашемѧкъашаꙗ, мѧкъашаѣ, мѧкъашаѧмѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мѧкъашмъ, мѧкъашмъ, мѧкъашмь, мѧкъашьмьмѧкъашаꙗ, мѧкъашаѣ, мѧкъашаѧмѧкъашм, мѧкъашммѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашьхьмѧкъашмѧкъашѹю, мѧкъашюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мѧкъашма, мѧкъашмамѧкъашꙗ, мѧкъашѣ, мѧкъашаꙗмѧкъашѧѧ, мѧкъашѧѩ, мѧкъашѫѫ, мѧкъашаѧ, мѧкъашее, мѧкъашеѥмѧкъашмѧкъашѫѫ, мѧкъашѫѭ, мѧкъашѧѧ, мѧкъашѧѩ, мѧкъашююмѧкъашѫѫ, мѧкъашѫѭ, мѧкъашѧѧ, мѧкъашѧѩ, мѧкъашюю, мѧкъашеѭ, мѧкъашеѫ, мѧкъашеѧ, мѧкъашею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мѧкъашмѧкъашꙗ, мѧкъашѣмѧкъашѧѧ, мѧкъашѧѩ, мѧкъашѫѫ, мѧкъашаѧ, мѧкъашее, мѧкъашеѥмѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашхьмѧкъашмъ, мѧкъашмъ, мѧкъашмь, мѧкъашмьмѧкъашѧѧ, мѧкъашѧѩ, мѧкъашѫѫ, мѧкъашаѧ, мѧкъашее, мѧкъашеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мѧкъашм, мѧкъашммѧкъашхъ, мѧкъашхъ, мѧкъашхь, мѧкъашхьмѧкъашмѧкъашѹю, мѧкъашююмѧкъашма, мѧкъашма
мѧкъкъ -ꙑ прил 1. Който се огъва лесно, мек трѹдъна мꙙ сѫтъ отъ шъствꙗ пѫтьнааго. повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м С 118.23 Образно. огн҄ь с тво стѹденъ стъ.  желѣꙁа сковрадꙑ мꙙкаша сѫтъ твого срьдьца С 118.20 2. Който не е твърд, който е течен, крехък рѣкꙑ же прісно текѫштꙙ сташꙙ помръꙁъшꙙ. мꙙкъко же стъство водьно. камен подражво прѣтвор сꙙ С 90.9—10 ꙗко се мат ꙙдолюба. подавъш съсъ младеньцѹ. веселтъ сꙙ дѣтштꙋ првлаꙙштѹ мꙙкъкѫ пштѫ млѣка С 312.5 ходте скоꙁѣ нѧ. ѣко скоꙁѣ ьто. дрѹгое мѧкъко СЕ 45b 9 3. Прен. Млад блгввꙶ. жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь. ꙇ телець мѧкокъ. ꙇ овенъ дръжмъ ꙁа рогъ СЕ 15b 6—7 4. Като същ. мѧкъка, мѧкъкаꙗ ср мн τὰ μαλακά Дрехи от фина материя се же мѧкъка носѧтъ. въ домохъ цср(хъ) сѫтъ М Мт 11.8 З А мѧкъка рꙁа μαλακὸν ἱμάτιον, τὰ μαλακά Дреха от фина материя нъ есо ꙁдете вдѣтъ. лвка л въ мѧкъкꙑ рꙁ облъена М Мт 11.8 З, А.Срв. Лк 7.25 Изч М З А СЕ С Гр ἁπαλός τρυφερός мѧкокъ мѧкькъ мѧккъ Нвб мек ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Мека́та МИ ЙЗ,МИПир