Исторически речник
мѣсѧьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѣсѧьнъ, мѣсѧьньмѣсѧьнамѣсѧьнѹмѣсѧьнъ, мѣсѧьньмѣсѧьнамѣсѧьномь, мѣсѧьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѣсѧьнѣмѣсѧьне, мѣсѧьнꙑмѣсѧьнмѣсѧьнъ, мѣсѧьньмѣсѧьномъ, мѣсѧьномьмѣсѧьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѣсѧьнꙑмѣсѧьнѣхъ, мѣсѧьнѣхьмѣсѧьнамѣсѧьнѹмѣсѧьномамѣсѧьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѣсѧьнамѣсѧьнѹмѣсѧьномѣсѧьнамѣсѧьномь, мѣсѧьномъмѣсѧьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѣсѧьнамѣсѧьнъ, мѣсѧьньмѣсѧьномъ, мѣсѧьномьмѣсѧьнамѣсѧьнꙑмѣсѧьнѣхъ, мѣсѧьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѣсѧьнѣмѣсѧьнѹмѣсѧьномамѣсѧьнамѣсѧьнꙑ, мѣсѧьнѫмѣсѧьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѣсѧьнѫ, мѣсѧьнѹмѣсѧьноѭ, мѣсѧьноѫ, мѣсѧьноѧ, мѣсѧьноюмѣсѧьнѣмѣсѧьнꙑмѣсѧьнъ, мѣсѧьньмѣсѧьнамъ, мѣсѧьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѣсѧьнꙑмѣсѧьнаммѣсѧьнахъ, мѣсѧьнахьмѣсѧьнѣмѣсѧьнѹмѣсѧьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѣсѧьнꙑ, мѣсѧьнꙑ, мѣсѧьномѣсѧьнаго, мѣсѧьнаего, мѣсѧьнааго, мѣсѧьнаго, мѣсѧьного, мѣсѧьнога, мѣсѧьнгомѣсѧьнѹмѹ, мѣсѧьнѹемѹ, мѣсѧьнѹѹмѹ, мѣсѧьнѹмѹ, мѣсѧьноомѹ, мѣсѧьномѹ, мѣсѧьноѹмѹ, мѣсѧьнмѹмѣсѧьнꙑ, мѣсѧьнꙑ, мѣсѧьномѣсѧьнаго, мѣсѧьнаего, мѣсѧьнааго, мѣсѧьнаго, мѣсѧьного, мѣсѧьнога, мѣсѧьнгомѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѣсѧьнѣмь, мѣсѧьнѣемь, мѣсѧьнѣѣмь, мѣсѧьнѣамь, мѣсѧьнѣмь, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьнѣемъ, мѣсѧьнѣѣмъ, мѣсѧьнѣамъ, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьномь, мѣсѧьномъмѣсѧьнꙑ, мѣсѧьнꙑ, мѣсѧьномѣсѧьнмѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнѣхъ, мѣсѧьнѣхьмѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьнѣмьмѣсѧьнꙑѧ, мѣсѧьнꙑꙗ, мѣсѧьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѣсѧьнꙑм, мѣсѧьнꙑммѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхьмѣсѧьнаꙗ, мѣсѧьнаа, мѣсѧьнаѣмѣсѧьнѹю, мѣсѧьноюмѣсѧьнꙑма, мѣсѧьнꙑмамѣсѧьно, мѣсѧьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѣсѧьнаго, мѣсѧьнаего, мѣсѧьнааго, мѣсѧьнаго, мѣсѧьного, мѣсѧьнога, мѣсѧьнгомѣсѧьнѹмѹ, мѣсѧьнѹемѹ, мѣсѧьнѹѹмѹ, мѣсѧьнѹмѹ, мѣсѧьноомѹ, мѣсѧьномѹ, мѣсѧьноѹмѹ, мѣсѧьнмѹмѣсѧьно, мѣсѧьноемѣсѧьнаго, мѣсѧьннаего, мѣсѧьнааго, мѣсѧьнаго, мѣсѧьного, мѣсѧьнога, мѣсѧьнгомѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмъмѣсѧьнѣмь, мѣсѧьнѣемь, мѣсѧьнѣѣмь, мѣсѧьнѣамь, мѣсѧьнѣмь, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьнѣемъ, мѣсѧьнѣѣмъ, мѣсѧьнѣамъ, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьномь, мѣсѧьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѣсѧьно, мѣсѧьноемѣсѧьнаꙗ, мѣсѧьнаа, мѣсѧьнаѣ, мѣсѧьнаѧмѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнѣхъ, мѣсѧьнѣхьмѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьнѣмьмѣсѧьнаꙗ, мѣсѧьнаа, мѣсѧьнаѣ, мѣсѧьнаѧмѣсѧьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхьмѣсѧьнѣмѣсѧьнѹю, мѣсѧьноюмѣсѧьнꙑма, мѣсѧьнꙑмамѣсѧьнаꙗ, мѣсѧьнаа, мѣсѧьнаѣ, мѣсѧьнаѧмѣсѧьнꙑѧ, мѣсѧьнꙑꙗ, мѣсѧьнѫѭ, мѣсѧьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѣсѧьнѣ, мѣсѧьномѣсѧьнѫѭ, мѣсѧьнѹю, мѣсѧьноѭ, мѣсѧьноюмѣсѧьнѫѭ, мѣсѧьноѫ, мѣсѧьноѧ, мѣсѧьноюмѣсѧьнѣмѣсѧьнꙑѧ, мѣсѧьнꙑꙗ, мѣсѧьнꙑемѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнѣхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнꙑмъ, мѣсѧьнѣмъ, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнꙑмь, мѣсѧьнѣмьмѣсѧьнꙑѧ, мѣсѧьнꙑꙗ, мѣсѧьнꙑемѣсѧьнꙑм, мѣсѧьнꙑммѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхъ, мѣсѧьнꙑхь, мѣсѧьнꙑхьмѣсѧьнѣмѣсѧьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѣсѧьнꙑма, мѣсѧьнꙑмамѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшамѣсѧьнѣшѹ, мѣсѧьнѣшюмѣсѧьнѣмѣсѧьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мѣсѧьнѣшемь, мѣсѧьнѣшемъмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣмѣсѧьнѣше, мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшь, мѣсѧьнѣшъмѣсѧьнѣшемъ, мѣсѧьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мѣсѧьнѣшѧмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшамѣсѧьнѣшѹ, мѣсѧьнѣшюмѣсѧьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшамѣсѧьнѣшѹ, мѣсѧьнѣшюмѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшамѣсѧьнѣшемь, мѣсѧьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣмѣсѧьнѣша, мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшь, мѣсѧьнѣшъмѣсѧьнѣшемъ, мѣсѧьнѣшемьмѣсѧьнѣша, мѣсѧьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѹ, мѣсѧьнѣшюмѣсѧьнѣшемамѣсѧьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мѣсѧьнѣшѧ, мѣсѧьнѣшѫ, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѫ, мѣсѧьнѣшѧ, мѣсѧьнѣшѹмѣсѧьнѣшеѭ, мѣсѧьнѣшеѫ, мѣсѧьнѣшеѧ, мѣсѧьнѣшеюмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мѣсѧьнѣшѧ, мѣсѧьнѣшѫ, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшь, мѣсѧьнѣшъмѣсѧьнѣшамъ, мѣсѧьнѣшамьмѣсѧьнѣшѧ, мѣсѧьнѣше, мѣсѧьнѣшѫмѣсѧьнѣшаммѣсѧьнѣшахъ, мѣсѧьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѹ, мѣсѧьнѣшюмѣсѧьнѣшамамѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшаго, мѣсѧьнѣшаего, мѣсѧьнѣшааго, мѣсѧьнѣшагомѣсѧьнѣшѹмѹ, мѣсѧьнѣшѹемѹ, мѣсѧьнѣшѹѹмѹ, мѣсѧьнѣшѹмѹ, мѣсѧьнѣшюмѹ, мѣсѧьнѣшюемѹ, мѣсѧьнѣшюѹмѹ, мѣсѧьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мѣсѧьнѣмѣсѧьнѣшаго, мѣсѧьнѣшаего, мѣсѧьнѣшааго, мѣсѧьнѣшагомѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъмѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъмѣсѧьнѣмѣсѧьнѣше, мѣсѧьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхь, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмьмѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшѫѫмѣсѧьнѣшм, мѣсѧьнѣшммѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мѣсѧьнѣшѹю, мѣсѧьнѣшююмѣсѧьнѣшма, мѣсѧьнѣшмамѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшаго, мѣсѧьнѣшаего, мѣсѧьнѣшааго, мѣсѧьнѣшагомѣсѧьнѣшѹмѹ, мѣсѧьнѣшѹемѹ, мѣсѧьнѣшѹѹмѹ, мѣсѧьнѣшѹмѹ, мѣсѧьнѣшюмѹ, мѣсѧьнѣшюемѹ, мѣсѧьнѣшюѹмѹ, мѣсѧьнѣшюмѹмѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мѣсѧьнѣшаго, мѣсѧьнѣшаего, мѣсѧьнѣшааго, мѣсѧьнѣшагомѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъмѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъмѣсѧьнѣе, мѣсѧьнѣ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшемѣсѧьнѣшаꙗ, мѣсѧьнѣшаѣ, мѣсѧьнѣшаѧмѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхь, мѣсѧьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмьмѣсѧьнѣшаꙗ, мѣсѧьнѣшаѣ, мѣсѧьнѣшаѧмѣсѧьнѣшм, мѣсѧьнѣшммѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѹю, мѣсѧьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мѣсѧьнѣшма, мѣсѧьнѣшмамѣсѧьнѣшꙗ, мѣсѧьнѣшѣ, мѣсѧьнѣшаꙗмѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшѧѩ, мѣсѧьнѣшѫѫ, мѣсѧьнѣшаѧ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшеѥмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѫѫ, мѣсѧьнѣшѫѭ, мѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшѧѩ, мѣсѧьнѣшююмѣсѧьнѣшѫѫ, мѣсѧьнѣшѫѭ, мѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшѧѩ, мѣсѧьнѣшюю, мѣсѧьнѣшеѭ, мѣсѧьнѣшеѫ, мѣсѧьнѣшеѧ, мѣсѧьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшꙗ, мѣсѧьнѣшѣмѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшѧѩ, мѣсѧьнѣшѫѫ, мѣсѧьнѣшаѧ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшеѥмѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхь, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмъ, мѣсѧьнѣшмь, мѣсѧьнѣшмьмѣсѧьнѣшѧѧ, мѣсѧьнѣшѧѩ, мѣсѧьнѣшѫѫ, мѣсѧьнѣшаѧ, мѣсѧьнѣшее, мѣсѧьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мѣсѧьнѣшм, мѣсѧьнѣшммѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхъ, мѣсѧьнѣшхь, мѣсѧьнѣшхьмѣсѧьнѣшмѣсѧьнѣшѹю, мѣсѧьнѣшююмѣсѧьнѣшма, мѣсѧьнѣшма
мѣсѧьнъ -ꙑ прил Месечен конашѧ сѧ нароьнъѩ мⷺнъѩ слѹжⷠ҇ь всⷨ҇ѣ стъⷨ҇ А 157b 8 мѣсѧьно стъ φέγγος ἐστί Грее луна, лунно е мѣсꙙꙿно ѹбо бѣаше.  само то къ ѹтрѹ С 431.16 мѣсѧьнꙑѩ ꙁълꙑ недѫгꙑ мꙑ σεληνιάζομαι Който страда от лунатизъм, сомнамбулизъм првѣсѧ емѹ ... мѣсѧьнꙑѩ ꙁълꙑ недѫгꙑ ꙇмѫштѧ З Мт 4.24 врѣмена мѣсѧьнаꙗ Лунните фази тѣмъ пакост творте. на врѣмена мѣсѧьнаа СЕ 45b 7 Изч З А СЕ С мѣсѧънъ мѣсꙙꙿнъ Нвб месечен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв месечов диал ДА