Исторически речник
мьнѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
мьнѣн, мьнѣньмьнѣнꙗ, мьнѣна, мьнѣньꙗмьнѣню, мьнѣнѹ, мьнѣньюмьнѣнмь, мьнѣньмь, мьнѣнмъ, мьнѣньмъ, мьнѣнмь, мьнѣнмъмьнѣн, мьнѣнь, мьнѣнмьнѣнꙗ, мьнѣна, мьнѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
мьнѣн, мьнѣнь, мьнѣнемьнѣнмъ, мьнѣньмъ, мьнѣнмь, мьнѣньмь, мьнѣнмъ, мьнѣнмь, мьнѣномъ, мьнѣнамъмьнѣн, мьнѣнь, мьнѣн, мьнѣнммьнѣнхъ, мьнѣньхъ, мьнѣнхь, мьнѣньхь, мьнѣнхъ, мьнѣнхьмьнѣн, мьнѣньмьнѣню, мьнѣнѹ, мьнѣнью
NnDu
мьнѣнма, мьнѣньма, мьнѣнма, мьнѣнма
мьнѣнь -ꙗ ср Помисъл, намерение бже ... помꙑшленѣ прѣбꙑваѭщѣ намъ въ дръꙁост. сꙑ неꙁълобвъ. съподоб прѣꙁьрѣт въпадъшмъ. въ мьнѣне прсѧгꙑ отъпѹст СЕ 24а 14—15 Изч СЕ Гр πρόσληψις [вар. πρόληψις] мьнѣне Нвб Срв мнение ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР