Исторически речник
мꙑтьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мꙑтънца, мꙑтьнца, мꙑтнцамꙑтьнцѧ, мꙑтънцѧ, мꙑтьнцѫ, мꙑтънцѫ, мꙑтънцꙑ, мꙑтьнцꙑ, мꙑтьнце, мꙑтънце, мꙑтнцѧ, мꙑтнцѫ, мꙑтнце, мꙑтнцꙑмꙑтънц, мꙑтьнц, мꙑтнцмꙑтънцѫ, мꙑтьнцѫ, мꙑтънцѹ, мꙑтьнцѹ, мꙑтнцѫ, мꙑтнцѹмꙑтънцеѭ, мꙑтьнцеѭ, мꙑтънцеѫ, мꙑтьнцеѫ, мꙑтънцеѧ, мꙑтьнцеѧ, мꙑтънцею, мꙑтьнцею, мꙑтнцеѭ, мꙑтнцеѫ, мꙑтнцеюмꙑтънц, мꙑтьнц, мꙑтнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мꙑтънце, мꙑтьнцемꙑтьнцѧ, мꙑтънцѧ, мꙑтьнцѫ, мꙑтънцѫ, мꙑтънцꙑ, мꙑтьнцꙑ, мꙑтьнце, мꙑтънце, мꙑтнцѧ, мꙑтнцѫ, мꙑтнце, мꙑтнцꙑмꙑтънць, мꙑтьнць, мꙑтънцъ, мꙑтьнцъ, мꙑтнцъмꙑтънцамъ, мꙑтьнцамъ, мꙑтънцамь, мꙑтьнцамь, мꙑтнцамьмꙑтънцам, мꙑтьнцам, мꙑтнцаммꙑтънцахъ, мꙑтьнцахъ, мꙑтънцахь, мꙑтьнцахь, мꙑтнцахь
NfOuNfGuNfDu
мꙑтънц, мꙑтьнц, мꙑтнцмꙑтьнцю, мꙑтънцю, мꙑтьнцѹ, мꙑтънцѹ, мꙑтнцѹмꙑтьнцама, мꙑтънцама, мꙑтнцама
мꙑтьнца ж Място, където се събират данъци и мита, бирничество ꙇ прѣходѧ ссъ отъ тѹдѫ вдѣ лваⷦ҇. на мꙑтьнц сѣдѧща М Мт 9.9 А СК ꙇ ммо грѧдꙑ съ вдѣ левьћѭ альфеова. сѣдѧшта на мꙑтьнц М Мк 2.14 З, А, СК. Срв.Лк 5.27 Изч М З А СК Гр τελώνιον мътьнца Нвб митница ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА