Исторически речник
мꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мꙑтмꙑѭ, мꙑѫ, мꙑѧ, мꙑюмꙑш, мꙑешмꙑтъ, мꙑетъ, мꙑть, мꙑеть, мꙑт, мꙑетмꙑмъ, мꙑемъ, мꙑмь, мꙑемь, мꙑм, мꙑем, мꙑмо, мꙑемомꙑте, мꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мꙑѭтъ, мꙑѫтъ, мꙑѧтъ, мꙑютъ, мꙑѭть, мꙑѫть, мꙑѧть, мꙑють, мꙑѭт, мꙑѫт, мꙑѧт, мꙑютмꙑвѣ, мꙑевѣмꙑта, мꙑетамꙑте, мꙑетамꙑ, мꙑ, мъмꙑ, мꙑ, мъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мꙑмъ, мꙑꙗмъ, мꙑамъ, мꙑѣмъ, мꙑмь, мꙑꙗмь, мꙑѣмь, мꙑм, мꙑꙗм, мꙑѣммꙑте, мꙑꙗте, мꙑате, мꙑѣтемꙑвѣ, мꙑꙗвѣ, мꙑавѣ, мꙑѣвѣмꙑта, мꙑꙗта, мꙑѣта, мꙑатемꙑхъ, мꙑхь, мꙑхмꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мꙑмꙑхомъ, мꙑхомь, мꙑхом, мꙑхмꙑмꙑстемꙑшѧ, мꙑшѫ, мꙑша, мꙑше, мꙑхѫмꙑховѣмꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мꙑсте, мꙑстамꙑꙗахъ, мꙑꙗхъ, мꙑаахъ, мꙑахъ, мꙑꙗахь, мꙑꙗхь, мꙑаахь, мꙑахь, мꙑꙗах, мꙑꙗх, мꙑаах, мꙑах, мꙑѧхъ, мꙑѧхь, мꙑѧхмꙑꙗаше, мꙑꙗше, мꙑааше, мꙑаше, мꙑѧшемꙑꙗаше, мꙑꙗше, мꙑааше, мꙑаше, мꙑѧшемꙑꙗахомъ, мꙑꙗхомъ, мꙑаахомъ, мꙑахомъ, мꙑꙗахомь, мꙑꙗхомь, мꙑаахомь, мꙑахомь, мꙑꙗахом, мꙑꙗхом, мꙑаахом, мꙑахом, мꙑѧхомъ, мꙑѧхомь, мꙑѧхоммꙑꙗашете, мꙑꙗшете, мꙑаашете, мꙑашете, мꙑꙗасте, мꙑꙗсте, мꙑаасте, мꙑасте, мꙑѧшете, мꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мꙑꙗахѫ, мꙑꙗхѫ, мꙑꙗахѹ, мꙑꙗхѹ, мꙑаахѫ, мꙑахѫ, мꙑаахѹ, мꙑахѹ, мꙑѧхѹмꙑꙗаховѣ, мꙑꙗховѣ, мꙑааховѣ, мꙑаховѣ, мꙑѧховѣмꙑꙗашета, мꙑꙗшета, мꙑаашета, мꙑашета, мꙑꙗаста, мꙑꙗста, мꙑааста, мꙑаста, мꙑѧшета, мꙑѧстамꙑꙗашете, мꙑꙗшете, мꙑаашете, мꙑашете, мꙑꙗасте, мꙑꙗсте, мꙑаасте, мꙑасте, мꙑѧшете, мꙑѧсте
мꙑт -мꙑѭ -мꙑш несв Мия, къпя [образно] сего дѣла ꙙсто мꙑмъ словесꙑ. да бꙑхомъ обꙙштрен гнѣва. потѣштл С 407.1 Изч С Гр ἀπαντλέω Нвб мия [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР