Исторически речник
мꙑсльнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мꙑсльнъ, мꙑсльньмꙑсльнамꙑсльнѹмꙑсльнъ, мꙑсльньмꙑсльнамꙑсльномь, мꙑсльномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мꙑсльнѣмꙑсльне, мꙑсльнꙑмꙑсльнмꙑсльнъ, мꙑсльньмꙑсльномъ, мꙑсльномьмꙑсльнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мꙑсльнꙑмꙑсльнѣхъ, мꙑсльнѣхьмꙑсльнамꙑсльнѹмꙑсльномамꙑсльно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мꙑсльнамꙑсльнѹмꙑсльномꙑсльнамꙑсльномь, мꙑсльномъмꙑсльнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мꙑсльнамꙑсльнъ, мꙑсльньмꙑсльномъ, мꙑсльномьмꙑсльнамꙑсльнꙑмꙑсльнѣхъ, мꙑсльнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мꙑсльнѣмꙑсльнѹмꙑсльномамꙑсльнамꙑсльнꙑ, мꙑсльнѫмꙑсльнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мꙑсльнѫ, мꙑсльнѹмꙑсльноѭ, мꙑсльноѫ, мꙑсльноѧ, мꙑсльноюмꙑсльнѣмꙑсльнꙑмꙑсльнъ, мꙑсльньмꙑсльнамъ, мꙑсльнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мꙑсльнꙑмꙑсльнаммꙑсльнахъ, мꙑсльнахьмꙑсльнѣмꙑсльнѹмꙑсльнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мꙑсльнꙑ, мꙑсльнꙑ, мꙑсльномꙑсльнаго, мꙑсльнаего, мꙑсльнааго, мꙑсльнаго, мꙑсльного, мꙑсльнога, мꙑсльнгомꙑсльнѹмѹ, мꙑсльнѹемѹ, мꙑсльнѹѹмѹ, мꙑсльнѹмѹ, мꙑсльноомѹ, мꙑсльномѹ, мꙑсльноѹмѹ, мꙑсльнмѹмꙑсльнꙑ, мꙑсльнꙑ, мꙑсльномꙑсльнаго, мꙑсльнаего, мꙑсльнааго, мꙑсльнаго, мꙑсльного, мꙑсльнога, мꙑсльнгомꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мꙑсльнѣмь, мꙑсльнѣемь, мꙑсльнѣѣмь, мꙑсльнѣамь, мꙑсльнѣмь, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльнѣемъ, мꙑсльнѣѣмъ, мꙑсльнѣамъ, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльномь, мꙑсльномъмꙑсльнꙑ, мꙑсльнꙑ, мꙑсльномꙑсльнмꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнѣхъ, мꙑсльнѣхьмꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльнѣмьмꙑсльнꙑѧ, мꙑсльнꙑꙗ, мꙑсльнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мꙑсльнꙑм, мꙑсльнꙑммꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхьмꙑсльнаꙗ, мꙑсльнаа, мꙑсльнаѣмꙑсльнѹю, мꙑсльноюмꙑсльнꙑма, мꙑсльнꙑмамꙑсльно, мꙑсльное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мꙑсльнаго, мꙑсльнаего, мꙑсльнааго, мꙑсльнаго, мꙑсльного, мꙑсльнога, мꙑсльнгомꙑсльнѹмѹ, мꙑсльнѹемѹ, мꙑсльнѹѹмѹ, мꙑсльнѹмѹ, мꙑсльноомѹ, мꙑсльномѹ, мꙑсльноѹмѹ, мꙑсльнмѹмꙑсльно, мꙑсльноемꙑсльнаго, мꙑсльннаего, мꙑсльнааго, мꙑсльнаго, мꙑсльного, мꙑсльнога, мꙑсльнгомꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмъмꙑсльнѣмь, мꙑсльнѣемь, мꙑсльнѣѣмь, мꙑсльнѣамь, мꙑсльнѣмь, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльнѣемъ, мꙑсльнѣѣмъ, мꙑсльнѣамъ, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльномь, мꙑсльномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мꙑсльно, мꙑсльноемꙑсльнаꙗ, мꙑсльнаа, мꙑсльнаѣ, мꙑсльнаѧмꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнѣхъ, мꙑсльнѣхьмꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльнѣмьмꙑсльнаꙗ, мꙑсльнаа, мꙑсльнаѣ, мꙑсльнаѧмꙑсльнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхьмꙑсльнѣмꙑсльнѹю, мꙑсльноюмꙑсльнꙑма, мꙑсльнꙑмамꙑсльнаꙗ, мꙑсльнаа, мꙑсльнаѣ, мꙑсльнаѧмꙑсльнꙑѧ, мꙑсльнꙑꙗ, мꙑсльнѫѭ, мꙑсльнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мꙑсльнѣ, мꙑсльномꙑсльнѫѭ, мꙑсльнѹю, мꙑсльноѭ, мꙑсльноюмꙑсльнѫѭ, мꙑсльноѫ, мꙑсльноѧ, мꙑсльноюмꙑсльнѣмꙑсльнꙑѧ, мꙑсльнꙑꙗ, мꙑсльнꙑемꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнѣхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнꙑмъ, мꙑсльнѣмъ, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнꙑмь, мꙑсльнѣмьмꙑсльнꙑѧ, мꙑсльнꙑꙗ, мꙑсльнꙑемꙑсльнꙑм, мꙑсльнꙑммꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхъ, мꙑсльнꙑхь, мꙑсльнꙑхьмꙑсльнѣмꙑсльнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мꙑсльнꙑма, мꙑсльнꙑмамꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшамꙑсльнѣшѹ, мꙑсльнѣшюмꙑсльнѣмꙑсльнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мꙑсльнѣшемь, мꙑсльнѣшемъмꙑсльнѣшмꙑсльнѣмꙑсльнѣше, мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшь, мꙑсльнѣшъмꙑсльнѣшемъ, мꙑсльнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мꙑсльнѣшѧмꙑсльнѣшмꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшамꙑсльнѣшѹ, мꙑсльнѣшюмꙑсльнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мꙑсльнѣе, мꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшамꙑсльнѣшѹ, мꙑсльнѣшюмꙑсльнѣе, мꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшамꙑсльнѣшемь, мꙑсльнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мꙑсльнѣшмꙑсльнѣе, мꙑсльнѣмꙑсльнѣша, мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшь, мꙑсльнѣшъмꙑсльнѣшемъ, мꙑсльнѣшемьмꙑсльнѣша, мꙑсльнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѹ, мꙑсльнѣшюмꙑсльнѣшемамꙑсльнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мꙑсльнѣшѧ, мꙑсльнѣшѫ, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѫ, мꙑсльнѣшѧ, мꙑсльнѣшѹмꙑсльнѣшеѭ, мꙑсльнѣшеѫ, мꙑсльнѣшеѧ, мꙑсльнѣшеюмꙑсльнѣшмꙑсльнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мꙑсльнѣшѧ, мꙑсльнѣшѫ, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшь, мꙑсльнѣшъмꙑсльнѣшамъ, мꙑсльнѣшамьмꙑсльнѣшѧ, мꙑсльнѣше, мꙑсльнѣшѫмꙑсльнѣшаммꙑсльнѣшахъ, мꙑсльнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѹ, мꙑсльнѣшюмꙑсльнѣшамамꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшаго, мꙑсльнѣшаего, мꙑсльнѣшааго, мꙑсльнѣшагомꙑсльнѣшѹмѹ, мꙑсльнѣшѹемѹ, мꙑсльнѣшѹѹмѹ, мꙑсльнѣшѹмѹ, мꙑсльнѣшюмѹ, мꙑсльнѣшюемѹ, мꙑсльнѣшюѹмѹ, мꙑсльнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мꙑсльнѣмꙑсльнѣшаго, мꙑсльнѣшаего, мꙑсльнѣшааго, мꙑсльнѣшагомꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъмꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъмꙑсльнѣмꙑсльнѣше, мꙑсльнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхь, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмьмꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшѫѫмꙑсльнѣшм, мꙑсльнѣшммꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мꙑсльнѣшѹю, мꙑсльнѣшююмꙑсльнѣшма, мꙑсльнѣшмамꙑсльнѣе, мꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшаго, мꙑсльнѣшаего, мꙑсльнѣшааго, мꙑсльнѣшагомꙑсльнѣшѹмѹ, мꙑсльнѣшѹемѹ, мꙑсльнѣшѹѹмѹ, мꙑсльнѣшѹмѹ, мꙑсльнѣшюмѹ, мꙑсльнѣшюемѹ, мꙑсльнѣшюѹмѹ, мꙑсльнѣшюмѹмꙑсльнѣе, мꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мꙑсльнѣшаго, мꙑсльнѣшаего, мꙑсльнѣшааго, мꙑсльнѣшагомꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъмꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъмꙑсльнѣе, мꙑсльнѣ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшемꙑсльнѣшаꙗ, мꙑсльнѣшаѣ, мꙑсльнѣшаѧмꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхь, мꙑсльнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмьмꙑсльнѣшаꙗ, мꙑсльнѣшаѣ, мꙑсльнѣшаѧмꙑсльнѣшм, мꙑсльнѣшммꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѹю, мꙑсльнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мꙑсльнѣшма, мꙑсльнѣшмамꙑсльнѣшꙗ, мꙑсльнѣшѣ, мꙑсльнѣшаꙗмꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшѧѩ, мꙑсльнѣшѫѫ, мꙑсльнѣшаѧ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшеѥмꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѫѫ, мꙑсльнѣшѫѭ, мꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшѧѩ, мꙑсльнѣшююмꙑсльнѣшѫѫ, мꙑсльнѣшѫѭ, мꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшѧѩ, мꙑсльнѣшюю, мꙑсльнѣшеѭ, мꙑсльнѣшеѫ, мꙑсльнѣшеѧ, мꙑсльнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мꙑсльнѣшмꙑсльнѣшꙗ, мꙑсльнѣшѣмꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшѧѩ, мꙑсльнѣшѫѫ, мꙑсльнѣшаѧ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшеѥмꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхь, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмъ, мꙑсльнѣшмь, мꙑсльнѣшмьмꙑсльнѣшѧѧ, мꙑсльнѣшѧѩ, мꙑсльнѣшѫѫ, мꙑсльнѣшаѧ, мꙑсльнѣшее, мꙑсльнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мꙑсльнѣшм, мꙑсльнѣшммꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхъ, мꙑсльнѣшхь, мꙑсльнѣшхьмꙑсльнѣшмꙑсльнѣшѹю, мꙑсльнѣшююмꙑсльнѣшма, мꙑсльнѣшма
мꙑсльнъ -ꙑ прил 1. Който има разум, разумен, мислещ влко гі бже нашъ. поетꙑ ка. по обраꙁѹ своемѹ.  дшеѭ съмꙑслъноѭ. ꙇ тѣломъ благообраꙁъномь. съвръш. ѣко да тѣло слѹжтъ мꙑсльнѣ дш СЕ 7b 5 веле ес гі. ꙇ юдъна дѣла твоѣ ... тебе тре(пе)щѭтъ мꙑслънꙑѩ вꙿсѧ слꙑ. тѧ поетъ слънꙿце СЕ 4а 4 2. Духовен гі бже ... наставлѣѩ въ стꙑ молтвьнꙑ тво храмъ. праѩ стѣмь ꙇ мꙑсльнѣмь твоемь стадѣ СЕ 26b 7 ногꙑ мꙑслънꙑѩ. ѹсѫдте болѣꙁньм.  пощенемь. ꙇ обрѧщете поко дшамъ вашмъ СЕ 97b 18—19 Изч СЕ Гр λογικός νοερός πνευματικός νοητός мꙑслънъ Нвб Срв мислен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР